charovna2017

обновена 9:04 AM EET, Feb 26, 2020

На 23-то място сме по произведен брутен вътрешен продукт

  • Публикувано в Икономика

32834807 2185226374835785 9068055711509905408 n

Произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Търговище през 2017 година е 1 034 млн. лева, съобщиха от Отдел „Статистически изследвания” - Търговище.

Това нарежда област Търговище на 23-то място в страната.

В сравнение с 2016 г. обемът му в номинално изражение се увеличава със 1.9%. Произведеният в областта БВП е 1.0% от общия за страната.


На човек от населението се падат 9 148 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 14 280 лв. за страната. С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) - 30 295 лева.


Създадената през 2017 г. брутна добавена стойност (БДС) в област Търговище възлиза на 897 млн. лв., което е със 2.5% повече спрямо 2016 г. и представлява 1.0% от добавената стойност за страната.


Добавената стойност, реализирана от дейностите в сектора на услугите, е 460 млн. лв. и представлява 51.2% от общата БДС за областта. В сравнение с 2016 г. делът на сектора в добавената стойност е с 0.8 процентни пункта повече.


Индустриалният сектор намалява своя относителен дял в БДС за областта. През 2017 г. са реализирани 312 млн. лв. или 34.8%, което е с 1.6 процентни пункта по-малко спрямо 2016 година.


Относителният дял на аграрния сектор се увеличава в сравнение с 2016 година с 0.8 процентни пункта. Той представлява 14.0% от добавената стойност на областта и е в размер на 125 млн. лева.