charovna2017

обновена 8:29 AM EEST, May 27, 2020

Над 1 900 са търговските обекти за продажби на дребно в областта

  • Публикувано в Икономика

trg otv09171

През 2017 г. в област Търговище са работили 1 906 търговски обекти за продажби на дребно.

За това информират от Отдел „Статистически изследвания” - Търговище.


С най-голям относителен дял са магазините и павилионите - 82.7%, следват подвижни обекти за разносна и развозна търговия (вкл. автомати) - 8.7%, складове за продажба на дребно - 4.8%, будки и сергии в стационарната търговска мрежа - 2.6%, бензиностанции и газостанции - 1.2%.


Магазините и павилионите нарастват с 1.2% спрямо предходната година, като ръст е отчетен както при магазините и павилионите за храни, напитки и тютюневи изделия, така и при тези за нехранителни стоки, съответно с 1.7% и 0.6%.


По окончателни данни за 2017 г. нефинансовите предприятия в област Търговище са реализирали продажби на едро (вкл. ДДС и акцизи) на стойност 541 млн. лв., от които 86.3% са от нехранителни стоки и 13.7% - от храни, напитки и тютюневи изделия.

Спрямо предходната година обемът на продажбите на едро в номинално изражение намалява с 11.3%, като при продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия то е с 12.3% , а за нехранителните стоки спада е с 11.1%.


Продажбите на дребно достигат 199 млн. лв., като отново преобладават нехранителните стоки с дял 58.6%. В сравнение с 2016 г. обемът на продажбите на дребно в номинално изражение намалява с 2.3%, като е отчетен спад както в продажбите на дребно с нехранителни стоки, така и с храни, напитки и тютюневи изделия съответно с 3.8 и 0.1%, отчитат статистиците.