обновена 3:59 AM EEST, Jun 17, 2021

Близо 50% от всички декларации за доходите подадени по електронен път

  • Публикувано в Икономика

sgrada nap trg

4565 са подадените до момента годишни данъчни декларации за облагане доходите на физическите лица в офиса на НАП в Търговище.

Близо половината от формулярите са подадени онлайн с електронен подпис или ПИК.  

Всяка втора декларация за облагане на доходите е подадена по електронен път с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис. Това сочат данните две седмици преди изтичане на крайния срок за предаване на формулярите на НАП – 30 април.   

От местния офис на приходната Агенция напомнят, че подаването на данъчните декларации може да стане по-лесно и бързо с ПИК, който се издава безплатно в офиса на НАП. Формулярите могат да бъдат изпратени и по пощата с препоръчано писмо с дата на пощенското клеймо не по-късно от 30 април 2019 г.

Освен да подадат подоходната си декларация, с ПИК клиентите на НАП могат да ползват и много други услуги, като например да проверят осигурителния си доход, да получат информация за сумите преведени към фонда им за втора пенсия, да получат данни за декларираните им пред НАП трудови договори, да разберат колко са непогасените им задължения, да подадат всички видове данъчни и осигурителни декларации, както и искане за издаване на документ.

Плащането на дължимия данък за довнасяне по годишната данъчна декларация може да се направи в клон на всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета, като се посочва  кодът за вид плащане - 11 00 00 "Данъци и други приходи за централния бюджет". Данъците може да се платят и по интернет през сайта на НАП, като за целта е необходима  и регистрация в ePay.bg, или като се ползва личното интернет банкиране. Важно е да се знае, че наредените суми ще постъпят по сметките на НАП до 3 работни дни след датата на плащането. Сумите ще постъпят веднага по сметките на данъкоплатците, ако те ги внесат чрез ПОС-терминалите в салона за обслужване на клиенти, които са разположени на 3 работни места в офиса на НАП в Търговище или чрез виртуалния ПОС-терминал в сайта на Агенцията.

Повече информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета, както и за това какви услуги предоставя НАП с ПИК,  може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или в сайта на НАП www.nap.bg.