charovna2017

обновена 4:12 PM EET, Dec 6, 2019

БАБХ и пчеларите обсъдиха актуалната обстановка в сектора на първото издание на форум „Пчелите и хората – заедно“

  • Публикувано в Икономика

1054

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и представители на пчеларския бранш обсъдиха актуалната обстановка в сектора по време на първия тематичен семинар „Пчелите и хората – заедно“, който се проведе в Търговище днес.

За това съобщиха от пресцентъра на Агенцията. Експерти от БАБХ в областите – „Здравеопазване на животните“, „Контрол на ВМП“, „Контрол на ПРЗ“ и „Контрол на фуражите“ се включиха във форума, иницииран от Организацията на производителите на пчелни продукти „Апис Мелифера България“ ООД и Сдружението на производителите и търговците на ветеринарно-медицински продукти (ВМП).

По време на семинара бяха обсъдени настоящата обстановка и проблемите в пчеларството, с цел пчеларската общност да предложи рационални решения за справянето с тях, подобряването на условията за развитието на пчеларството и превръщането му в успешен бизнес модел. Експертите на БАБХ изнесоха лекция, свързана с прилагането на националното законодателство по отношение на опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяния. Бяха обсъдени ключови и наболели въпроси, свързани с употребата на продукти за растителна защита (ПРЗ) и влиянието им върху пчелите.

В рамките на дискусиите бяха поставени теми като актуалните болести по пчелите и тяхната профилактика, ранното откриване и недопускане на нови причинители на заболявания по пчелите в България. Разгледани бяха и правилата за употреба и търговия с ВМП, предназначени за пчели и изискванията на законодателството в сектора на пчеларството по отношение на храненето на пчелите, фуражите и употребата на медикаментозни фуражи, както и възможни появи на нововъзникващи рискове, свързани с наличие на пиролизидин алкалоиди в меда и правилната употреба на меда като подхранка, а именно недопускане на наличие на хидроксиметилфурфорол.

БАБХ работи усилено за създаване на конструктивен диалог по темата с бранша. Представителите на държавната администрацията и пчеларския сектор постигнаха съгласие по ключовите въпроси. Те се обединиха около необходимостта от стриктно спазване на законодателството и минимизирането на незаконните практики, свързани с нерегламентираното третиране на посевите с ПРЗ.

Във форума участваха представители от различни пчеларски сдружения в България, както и индивидуални пчелари.