charovna2017

обновена 4:02 PM EET, Jan 17, 2020

На 24-то място сме по започнато строителство на нови сгради

  • Публикувано в Икономика

36569374 2140002912695729 7815089845755183104 n

Повече разрешителни за строеж на сгради са издадени в региона, информираха от Отдел „Статистически изследвания” - Търговище.

През първото тримесечие на 2019 г. местните администрации в област Търговище са издали разрешителни за строеж на 10 жилищни сгради с 12 жилища в тях и 1 654 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 10 други сгради с 5 832 кв. м РЗП.


Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са с 11.1% повече, докато броят на жилищата в тях намалява със 75.5%, а общата им застроена площ - с 57.8%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, са по-малко с 23.1%, но общата им застроена площ се увеличава с 46.8%.


В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са повече с 66.7%, но жилищата в тях намаляват с 85.0%, а разгънатата им застроена площ - с 66.7%. При другите видове сгради броят на издадените разрешителни за строеж се увеличава с 11.1%, а тяхната РЗП е повече със 138.0%.


По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Търговище е на 25-то място в страната. Първа е област Пловдив с издадени 220 броя, следвана от област София (столица) - с 213 броя.


През първото тримесечие на 2019 г. в област Търговище е започнал строежът на 4 жилищни сгради с по едно жилище в тях с 668 кв. м обща застроена площ и на 5 други сгради с 6 014 кв. м РЗП.
Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради бележат спад с 33.3%, жилищата в тях - с 87.1%, а тяхната РЗП - със 74.6%. При започнатите други видове сгради има намаление с 28.6%, докато тяхната РЗП е повече над три пъти.


По започнато строителство на нови сгради област Търговище е на 24-то място в страната. Първа е област Пловдив - 153 жилищни и 101 други сгради, следвана от област Варна - 119 жилищни и 22 други сгради.