charovna2017

обновена 12:11 PM EEST, Apr 2, 2020

На 25-то място сме по брой на заетите лица

  • Публикувано в Икономика

mladeji trg215

По брой на работещите област Търговище се нарежда на 25-то място в страната.

Това съобщиха от Отдел „Статистически изследвания” - Търговище.

През първото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Търговище е 41.5 хил., от които 23.8 хил. са мъже, а 17.7 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица намалява със 7.8%.

Коефициентът на заетост в областта през първото тримесечие на 2019 г. е 43.8% (при 52.7% за страната), съответно 51.8% за мъжете и 36.2% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. този коефициент намалява с 3.3 процентни пункта, като спадът при жените е с 8.7 процентни пункта, а при мъжете има ръст с 2.4 процентни пункта. По брой на заетите лица област  Търговище е на 25-то място, а по коефициент на заетост - на 23-то място.

През първото тримесечие на 2019 г. заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 39.9 хил., като 22.5 хил. от тях са мъже, а 17.4 хил. са жени. Спрямо първото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица намалява с 8.5%.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 56.2%, съответно 61.9% за мъжете и 50.1% за жените. В сравнение с първото тримесечие на 2018 г. този коефициент намалява с 4.5 процентни пункта, като спада при жените е с 11.4 процентни пункта, а при мъжете има ръст от 2.1 процентни пункта.