обновена 9:47 AM EEST, Jul 12, 2020

Открит ден за фермери организира Научният център по земеделие - Търговище

  • Публикувано в Икономика

ovce selo

На 4 юли от 14.00 часа в овцефермата на Научен център по земеделие - Търговище ще се проведе открит ден на интраутеринно осеменяване на овце с дълбоко замразен семенен материал по лапароскопския метод, съобщиха от Селскостопанска академия.  .

По този начин в нуклеосовото стадо на Североизточната българска тънкорунна порода - Шуменски тип ще се извърши интродукция на гени (вливане на кръв) от кочове Бурула и Австралийски меринос.

Внасянето на нови компоненти на наследственост в генетичните структури на стадото ще намали негативният ефект от крайните форми на хомогенния подбор - инбридинга.