обновена 10:13 AM EEST, Aug 5, 2021

Две търговищки фирми с глоби от екоинспекцията

  • Публикувано в Икономика

riosv tab15

През септември експертите от РИОСВ – Шумен извършиха 94 проверки на 89 обекта.

От тях 63 са планови, 31 – извънредни, поясняват от РИОСВ.

През отчетения период са съставени 6 акта за установени административни нарушения (АУАН). В рамките на осъществения контрол са издадени 44 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия. За изминалия месец директорът на РИОСВ – Шумен е издал три наказателни постановления.

Санкционирано е дружество „Мебел стил” ООД, за това, че е предало отпадъци на лице, което не притежава разрешителен документ за дейността си. Наложената санкция от 7000 лв. е по Закона за управление на отпадъците.

Санкция от 1000 лв. е наложена на „Хаддад Милк” ЕООД за административни нарушения във връзка със заустване на отпадъчни води във воден обект по Закона за водите.

С 1 000 лв. е санкционирано и шуменското дружество „ВиК“ за това, че е допуснало заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект в нарушение с издаденото разрешително.
За периода са събрани средства в размер на общо 15 475, 34 лв. Сумите по наложени глоби и санкции възлизат на 15 475, 34 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС са събрани 3 155, 94 лв.
През отчетния  период са извършени 8 проверки по сигнали от постъпили общо 9 сигнала и жалби от граждани. Те са за замърсяване с отпадъци – 6 броя и за замърсяване на атмосферния въздух – 3 броя.

Новината е тагната с: риосв санкция отпадъци