обновена 12:48 PM EEST, Jun 15, 2021

НАП-Търговище: Земеделските стопани декларират доходите си само по електронен път

  • Публикувано в Икономика

sgrada nap trg

Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, трябва да декларират доходите си за 2019 година пред НАП до 30 април.

През данъчната кампания 2020 година регистрираните земеделски стопани декларират доходите си пред приходната агенция само по електронен път. Подаването на формулярите може да се направи с Персонален идентификационен код (ПИК) или чрез електронен подпис.  Персоналният код може да се получи безплатно от офиса на НАП в Търговище.

Дължимият данък е в размер на 10%, но законът  позволява на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители да намалят доходите си от  продажбата на произведени непреработени продукти от селско стопанство с 60%. Земеделските стопани, получили доходи от производство на преработени продукти и декоративна растителност, могат да намалят данъчната си основа  с 40%.

Регистрираните земеделски стопани, които са получили субсидии (финансиране) през 2019 година, трябва да ги декларират пред НАП Търговище и да заплатят дължимия данък. Субсидиите следва да се отразят в годишната данъчна декларация, като се впишат в приложение № 2, 3 или 6, в зависимост от реда за облагане на доходите.

Физическите лица, както и регистрираните земеделски стопани, ще ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., ако подадат декларациите си по електронен път до 31 март 2020 г. Допълнително условие е и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне в срок до 31 март 2020 г.

Повече информация за декларирането и плащането на данъци, земеделските стопани могат да  намерят на сайта на НАП www.nap.bg. Консултации може да се правят и националния телефон на приходната агенция 0700 18 700.