обновена 1:44 PM EEST, Apr 14, 2021

Само 4-ма билкозаготвители от Търговище са подали годишните си отчети

  • Публикувано в Икономика

d43b8998602f9058340b3d00a8f02c07

РИОСВ - Шумен припомня на билкозаготвителите от Шуменска и Търговищка област, че имат задължението да представят в срок до 20 януари 2021 г. своите годишни отчети, независимо от епидемиологичната обстановка.

Те трябва да съдържат информация за събраните, изкупени, реализирани и налични количества лечебни растения в складовете, както и копия на издадените им позволителни за ползване на билки от съответните общини и/или горски и ловни стопанства. Информацията трябва да се предостави на екоинспекцията, без значение дали през годината са извършвани или не дейности с лечебни растения. Лицата и фирмите, подлежащи на проверки за билкозаготвителна дейност могат да изпращат своите документи по електронен път, лицензиран пощенски оператор или куриер, както и да ги подават на място.

Към момента своите отчети са представили 4 билкозаготвители от Шуменска област от 67-на, подлежащи на контрол и 4 от общо 71 за Търговищка област.
         

Обобщаването на годишните справки за лечебните растения е важно за оценката на количествата добивани билки за съответния регион и състоянието на естествените им находища, предвижда Законът за лечебните растения. Глоби от 100 до 1000 лева за физически лица и имуществени санкции от 300 до 2500 лева за юридически лица очакват стопани, които извършват билкозаготвителна дейност, без да са отчели в регионалната инспекция.

Новината е тагната с: търговище риосв билкари