обновена 1:44 PM EEST, Apr 14, 2021

ОИЦ – Търговище представи новия регионален подход

  • Публикувано в Икономика

oic1

Областният информационен център – Търговище  представи онлайн прилагането на новия регионален подход в България през програмен период 2021 – 2027 г. и изпълнението на Интегрирани териториални инвестиции.

Събитието бе част от общата кампания на Мрежата от информационни центрове за тази година, която се реализира в периода 16 ноември – 15 декември 2020 г. Управителят на ОИЦ-Търговище Милчо Тонев обясни какви са приоритетите за градското развитие и подкрепата за регионите в новата Оперативна програма за развитие на регионите (ПРР) в България. Основен фокус ще бъде териториалното разпределение на инвестициите, според нуждите на съответния район в страната, подчерта той пред представители на местната власт, граждански организации, бизнес и др. Участниците в събитието научиха какви източници на финансиране ще се използват в изпълнение на ИТИ и как ще бъдат сформирани партньорства, които са задължителни за постигане на интегрирания териториален подход. Партньорствата трябва да са между местни и централни власти, неправителствени организации, бизнес и икономически оператори и др.

Основен акцент на инвестициите по ПРР 2021-2027 г. ще бъде икономическото развитие на териториите, повишаване на заетостта, увеличаване на доходите и стандарта на живот на населението, намаляване на неравенствата. Затова при подбора ще се дава приоритет на мерки, които постигат конкретен икономически ефект върху съответната територия. Проектите, които ще се подкрепят, трябва да бъдат предварително идентифицирани в плановете за интегрирано развитие на общините чрез подхода „отдолу-нагоре“ и отразени в интегрираните териториални стратегии. Партнирането при изпълнението на проектите цели да се постигне много по-голям ефект за няколко населени места и практически да няма град или село без възможност за еврофинансиране, каза Тонев.

В края на презентацията си той посочи примерни модели за концепции на ИТИ. Управителят на ОИЦ – Търговище обясни, че екипът на Центъра е ангажиран да съдейства при формирането на партньорства и провеждането на публичните консултации, тъй като влиза в експертния състав на Регионалния съвет за развитие на Североизточния район за планиране.

 

Новината е тагната с: търговище оиц