обновена 1:44 PM EEST, Apr 14, 2021

Отличиха търговищка фирма като работодател със значим принос за осигуряване на заетост на безработни

  • Публикувано в Икономика

trg 0219

Търговищка фирма бе отличена от Агенцията по заетостта като един от 14-те работодатели със значим принос за осигуряването на заетост на безработни лица на регионалния трудов пазар.


Това се случи по време на форума „Работодател на годината – 2020”, който се проведе вчера в изцяло онлайн формат.


Най-изявените работодатели, партньори на Агенцията по заетостта при осигуряването на заетост на безработни лица от цялата страна, и тази година бяха класирани в 2 категории: „Работодатели със значим принос за осигуряването на заетост на безработни лица на регионалния трудов пазар” и „Успели заедно”.


В категорията „Работодатели със значим принос за осигуряването на заетост на безработни лица на регионалния трудов пазар” бе отличен по един работодател от територията на деветте регионални дирекции на Агенцията по заетостта в страната.


За региона на Русе това е търговищката фирма „Акюзлер Груп”. Фирмата е на пазара от 2016 г., с предмет на дейност пакетиране и опаковане на готова продукция. Тя е подизпълнител към заводите от стъкларския холдинг. Работодателят е осигурил устойчива заетост за 121 безработни лица – 46 от уязвимите групи, и за 26 търсещи работа по проект „Заетост за теб", като голяма част от работниците са от малки населени места.