обновена 11:23 AM EEST, Aug 5, 2021

През декември е отчетена най-ниската регистрирана безработица след края на извънредното положение

  • Публикувано в Икономика

57325126 349469662355518 498870454409232384 n

Равнището на регистрираната безработица в област Търговище през декември е 10,1%.

Това е най-ниската регистрирана стойност след края на извънредното положение на 13 май 2020 г., отчитат от Регионалната служба по заетостта. На годишна база равнището на безработица показва намаление с 0,7 процентни пункта. Равнището на регистрираната безработица в страната е 6,7%.

В края на месец декември регистрираните безработни в трите бюра по труда в област Търговище според Административната статистика на Агенцията по заетостта са 4990, като в сравнение с ноември се забелязва увеличение с 45 лица. Спрямо декември 2019 г. намалението е с 332 лица.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Антоново – 23,9% /465/ следвана от Опака – 23,3 % /555/, Омуртаг – 14,8% /1138/, Попово – 11,1% /1282/, а на последно място е община Търговище – 6,1% /1550/.

За ползване на посредническите услуги през месеца са се регистрирали нови 665 безработни лица. Освен тях, други 147 лица от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в трите бюра по труда в област Търговище.

През м. декември броят на започналите работа е 196, като 72,4% от тях са устроени в реалната икономика. Други 69 търсещи работа лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място през ноември чрез бюрата по труда. Започналите работа през декември 2020г. са  достигнали по брой започналите работа за същия месец през 2019г. Най-много започнали работа лица се отчитат в секторите преработваща промишленост-19,9%, търговия-9,6%; административна и спомагателна дейност-8,6%; строителство-5,4%  и др.

Работа на субсидирани работни места са започнали 74 безработни лица-24 по програми и мерки по ЗНЗ и 50 по схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Схемата „Заетост за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която стартира през месец юли като антикризисна мярка е осигурила заетост на 208 лица, като само през декември са сключени трудови договори с нови 62 безработни лица.

Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като трети дизайн на 60/40 или ПМС 278/2020 г. и 80/20 или „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” осигуриха запазването на заетостта на 3552 лица към края на м. декември.

От 30 ноември 2020г. стартира новата мярка „Запази ме” , финансирана чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и финансовия механизъм REACT-EU.Към м.декември 208 лица са били подкрепени да запазят заетостта си в предприятия, които са преустановили стопанската си дейност в резултат на наложени противоепидимични мерки срещу разпространението на COVID 19.

Заявените работни места на първичния трудов пазар през декември са 60,  като 83,3% са от частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в селско стопанство (30%), преработващата промишленост (26,7%), административни и спомагателни дейност (20,0%), държавно управление (8,3%), търговия (8,3%) и др.

Най-търсените професии през месец декември са работник, отглеждащ трайни насаждения, опаковач, пакетировач и др.