обновена 11:06 AM EEST, Aug 5, 2021

Заявяваме пред НАП за какво да послужат надвнесените суми по годишна данъчна декларация

  • Публикувано в Икономика

sgrada nap trg

Лицата, посочили в годишната данъчна декларация надвнесени суми, имат възможност да заявят тази сума да послужи за погасяване на други задължения, като дори е предвидена възможност да се посочи какъв вид да са те – данъци, ДОО, ДЗПО или ЗО, както и задължения подлежащи на принудително изпълнение.

Това право е регламентирано в новия чл.130а на ДОПК (в сила от 01.01.2021г.), информират от офиса на НАП в Търговище.

Другият вариант е да се пристъпи към процедура по прихващане или възстановяване (по чл.129 от ДОПК), както беше досега, която обаче е свързана с проверка от НАП.  В случай, че лицето не упражни правото си по чл.130а от ДОПК, се прилага автоматично чл.129 от ДОПК, като срокът започва да тече от подаването на самата декларация.

От НАП напомнят, че в началото на март в портала за електронни услуги на НАП ще са достъпни предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица. Потребителите, които има персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис, ще могат да се възползват от предварително въведената в декларациите им информация за получени от тях доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, субсидии изплатени на земеделски производители, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица.

Допълнителна информация за декларирането на доходите за миналата година може да бъде получена на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цена според тарифата на съответния оператор.