обновена 1:37 PM EEST, Jun 18, 2021

Мерки за насърчаване на работодателите в Търговище

  • Публикувано в Икономика

57325126 349469662355518 498870454409232384 n

Дирекция “Бюро по труда”- Търговище уведомява работодателите от община Търговище, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през март 2021 г.

Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ) и Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, които разкриват работни места и наемат:
• безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) - свободни средства – 6240 лв.;
• за чиракуване безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл. 41а, ал. 4 от ЗНЗ) - свободни средства - 5343 лв.;
• безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства - 12511 лв.;
• безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 3922 лв.;
• безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства - 8395 лв.;
• безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства - 4597 лв.;
• продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства - 10415 лв.;
• безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 7882 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места до 02.04.2021 г., включително.

Извън горепосочения срок (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от ППЗНЗ), работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:
• осигуряват на обучение чрез работа (дуална система на обучение) на безработни лица (чл. 46а от ЗНЗ) - свободни средства - 4636 лв.;

Обучение на възрастни по чл.63, ал.1, т.1 и т.3 от ЗНЗ - свободни средства - 4058 лв.;

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Търговище, ул. Ст.Караджа №1, ет. 3, стаи 2 и 3, както и на тел. 0882825208 и тел. 0879005062