обновена 1:37 PM EEST, Jun 18, 2021

Мерки за насърчаване на работодателите

  • Публикувано в Икономика

57325126 349469662355518 498870454409232384 n

Дирекция “Бюро по труда”- Търговище уведомява работодателите от община Търговище, че разполага с финансови средства

за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2021 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

  • за чиракуване безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл. 41а, ал. 4 от ЗНЗ) - свободни средства - 5343 лв.;
  • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства - 12511 лв.;
  • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства - 4182 лв.;
  • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) - свободни средства - 4597 лв.;
  • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства - 5749 лв.;
  • безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 7882 лв.;
  • безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства - 3908 лв.;
  • осигуряват на обучение чрез работа (дуална система на обучение) на безработни лица (чл. 46а от ЗНЗ) - свободни средства - 4636 лв.;

Обучение на възрастни по чл.63, ал.1, т.1 и т.3 от ЗНЗ - свободни средства - 4058 лв.