обновена 9:01 AM EET, Jan 16, 2022

С 6.5% намалява броят на наетите в областта през 2020 г.

  • Публикувано в Икономика

57456826 2250346581851934 7384686263875403776 n

Обобщените резултати от годишния отчет по труда за 2020 г. на стопанските субекти от финансовия и

нефинансовия сектор показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Търговище  е 25.7 хил. души, което представлява 1.2% от общо наетите в страната. За това информират от местната статистика.

В сравнение с 2019 г. броят на наетите в областта намалява с 6.5%. Увеличение на наетите лица е регистрирано в три икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”. Намаление се наблюдава в четиринадесет от общо 19 икономически дейности, като най-голямо е в „Други дейности“ и „Административни и спомагателни дейности“.

Разпределението на наетите лица по икономически дейности е както следва: „Преработваща промишленост“ - 30.4%; „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 11.3%; „Образование“ - 9.1%; „Строителство“ - 8.1%; „Селско, горско и рибно стопанство“ - 7.9% и други.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение през 2020 г., областта заема 25- то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) - 747.4 хил., а най-малък в област Видин - 15.3 хиляди.

Новината е тагната с: търговище наети лица