обновена 7:32 AM EEST, Jun 23, 2024

НАП Търговище: Над 8 600 декларации вече са подадени, близо 84% по интернет

  • Публикувано в Икономика

sgrada nap trg

нес е последният ден за подаване на декларациите за облагане на доходите на физическите лица, получени през 2022 г.

Срокът за деклариране и плащане на данъка по годишните данъчни декларации е 2 май, тъй като 30 април беше почивен ден. Ако декларация бъде подадена след крайния срок, нарушителят подлежи на глоба или имуществена санкция до 500 лв. при първо нарушение и до 1000 лв. при повторно нарушение.

До този момент в офиса на НАП в Търговище са приети над 8 600 годишни декларации по чл. 50 от Закона за данък върху доходите на физически лица. Близо  84% от декларациите са подадени по електронен път с персонален идентификационен код /ПИК/ или електронен подпис /КЕП/.  400 данъкоплатци са изпратили формулярите си по пощата,  а повече от 1 018 са ги подали в салона за обслужване на клиенти,  допълват от офиса на приходната агенция.

Годишна данъчна декларация подават лицата, получили хонорари през 2022 година доходи от хонорари, дори и ако данъкът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода. Земеделските стопани и лицата, които през миналата година са получили доходи от наем или от продажба на имущество, също трябва да попълнят формуляра. В декларацията се посочват и някои облагаеми с окончателен данък доходи от чужбина, като дивиденти и ликвидационни дялове, парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител и др.

Физическите лицата, извършващи дейност като търговци (например, ако регулярно продават стоки в интернет с цел печалба), включително едноличните търговци, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, подават годишните си декларации за доходите до 30 юни 2023 г. В случай че едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, който се облага като ЕТ, е получил и доходи, които не са свързани с тази му дейност, като например от наем, те се декларират в срок до 2 май, уточняват още от НАП.

Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията и плащане на задълженията е през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с ПИК или КЕП. От началото на март потребителите могат да се възползват и от предварително попълнената декларация, в която са отразени данни, подадени в приходната агенция от работодателите и платците на доходи.

Онлайн плащането е една от най-често използваните електронни услуги на НАП, която осигурява на данъкоплатците удобството да я използват по всяко време на денонощието, както и през почивните и празнични дни.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефоните на приходната агенция: 0700 18 700 или 02/9859 6801, на цена, съобразно тарифата на съответния оператор и в сайта на НАП

Източник: НАП Търговище