обновена 12:19 PM EEST, May 17, 2024

Последен ден на фирмите да обявяват доходите си пред НАП

  • Публикувано в Икономика

 sgrada nap trg

Днес е последният ден за подаване на годишна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно

облагане /ЗКПО/ и внасяне на дължимия корпоративен данък, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби за 2022 г. от юридическите лица.

Декларирането на тези доходи е изцяло онлайн чрез Портала за електронни услуги с квалифициран електронен подпис (КЕП), като крайният срок за подаването на формулярите изтича в полунощ. Досега в офиса на НАП в Търговище са постъпили близо 3 100 декларации от юридически лица.


Днес изтича и срокът за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2022 г. от физически лица, извършвали стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ), в включително еднолични търговци, както и земеделски стопани, избрали да се облагат по този ред. От приходната агенция напомнят, че тези физически лица следва да декларират и внесат окончателните си социални и здравни осигурителни вноски, като до 30 юни, заедно с годишната си данъчна декларация, те трябва да подадат и декларация Образец № 6 с общия размер на дължимите за предходната година осигурителни вноски.

Над 800 са подадените в офиса на НАП Търговище декларации по чл.50 от ЗДДФЛ от лицата, които имат задължение да декларират до края на месеца.


Подаването на данъчните и осигурителни декларации и документи, както и плащането към бюджета, се извършват онлайн в сайта на приходната агенция с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП за физически лица или квалифициран електронен подпис (КЕП).
Източник: НАП Търговище