charovna2017

обновена 8:57 AM EET, Feb 23, 2019

Икономика

Икономика

Опитната станция по земеделие в Търговище става научен център

osztС огромно мнозинство, без нито един глас против, промените в Закона за Селскостопанска академия бяха приети на второ гласуване в пленарна зала, съобщиха от пресцентъра на Селскостопанска академия.


3 са основните промени. Първата е свързана с начина на финансиране, което е ключово за дейността на ССА. Преминава се към автономен бюджет.


Втората промяна е по отношение състава на Управителния съвет, който ще бъде само от хабилитирани учени от Селскостопанска академия.


Третата е структурна промяна, която засяга държавните предприятия към ССА.

Създава се едно Държавно предприятие „Научно- производствен център“, което ще обедини 15 от сега съществуващите.

Държавните предприятия: Опитна станция по бубарство и земеделие-Враца, Опитна станция по земеделие - Средец, Опитна станция по земеделие -Търговище, Опитна станция по животновъдство и земеделие - Смолян се преобразуват в научни центрове.

Експерименталните бази Троян и Шумен преминават към съответните институти.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Икономика

Повишават енергийната ефективност в „Лидер маг“ ЕООД по европроект

pr3 0118

pr4 0118

Търговищката фирма „Лидер маг“ ЕООД започва работа по проект „Повишаване на енергийната ефективност“ чрез закупуване на ново оборудване, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“, съфинансирана от ЕС чрез Евопейския фонд за регионално развитие.


Основната цел на проекта е насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел - постигане на устойчив растеж и конкурентноспособност на икономиката.


През 2017 г. се подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Повишаване на енергийната ефективност в „Лидер маг“ ЕООД чрез закупуване на ново оборудване“. Бюджетът по проекта възлиза на 1 863 264.60 лв., от които 1 314 043.22 лв. - безвъзмездна финансова помощ. Изпълнението на проекта стартира на 20.11.2017 г. и приключва на 20.05.2019 г. Общата му продължителност е 18 месеца, каза на пресконференцията по представяне на проекта ръководителят му Иван Котов.

pr5 0118
Той запозна присъстващите със специфичните цели на проекта - разширяване на производствения капацитет на предприятието, намаляване времето за производство и себестойността на единица продукция, повишаване на енергийната ефективност и постигане на минимум 5% общи енергийни спестявания чрез прилагане на енергийно ефективни мерки. Освен това ще намалим емисиите CO2 и ще повишим конкурентоспособността на предприятието, поясни Котов.


Той набеляза и предвидените дейности, посредством които ще бъдат постигнати набелязаните цели. Вече е извършено обследване за енергийна ефективност. Предстои да бъдат закупени 2 броя стругово-фрезови обработващи машини. Те са с високо КПД и с нисък разход на енергия. Ще бъде въведено сертифициране на ISO 50 001:2011, подчерта Котов.

pr6 0118
В скоро време ще се проведат процедури за избор на изпълнител за доставка на заложеното по проекта оборудване, след което ще бъде сключен договор с избрания изпълнител. На по-късен етап ще се подбере и изпълнител за внедряването и сертифицирането на ISO 50 001:2011.


Фирмата „Лидер маг“ ЕООД е създадена през 2006 г. Основната й дейност включва изработка и ремонт на широка гама от детайли, използвани в производството на стъклени домакински изделия. Нашата компания използва най–новите технологии и качествени материали в производствения си процес. Основно реализираме продукцията си на вътрешния пазар, но сме в процес на проучване и на външния, каза ръководителят на проекта. Той поясни, че това е втори проект, по който работи предприятието. Първият е бил за „Подобряване на производствения капацитет и създаване на предпоставки за реализиране на износ“ по същата програма.

pr2 0118

 • Написана от targovishte
 • Категория: Икономика

Слаб спад на приходите от нощувки в Търговищко през декември

z22018

През декември 2017 г. в област Търговище са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 318, а на леглата - 612.

Общият брой на нощувките, регистрирани през декември 2017 г. е 3 369, или с 10.5% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват с 13.9%, а от български граждани с 9.9%, информират от Отдел „Статистически изследвания” - Търговище.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки от чужденци в местата за настаняване в областта е Турция - с 54.4%, следват Германия - с 9.8% и Румъния - с 8.3%.
Пренощувалите лица през декември 2017 г. намаляват с 0.4% в сравнение със съответния месец на 2016 г. и достигат 2 265. Те са реализирали средно по 1.5 нощувки. От всички пренощували лица 88.8% са българи, които са реализирали средно по 1.4 нощувки. Пренощувалите чужденци са 253 и са реализирали средно по 2.1 нощувки.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2017 г. е 18.3% и в сравнение със същия месец на предходната година се увеличава с 5.0 процентни пункта.

Приходите от нощувки през декември 2017 г. в областта достигат 152 680 лв., или със 7.5% по-малко в сравнение с декември 2016 година. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани с 9% и намаление на приходите от чужди граждани с 40.6%.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Икономика

Не се явиха кандидати за бившето летище Търговище

lt 221217

Обявеният от Агенцията за приватизация търг за продажба на летището в Търговище се провали, заради липса на кандидат-купувачи.

Припомняме, че малко преди Коледа Агенцията обяви търг за 3 януари, но не е имало закупени тръжни документации. Началната тръжна цена бе 2 000 000 лв., което прави малко над 2 лв. квадратния метър. Бившето летище е с площ от почти 1000 декара, като към него има и аерогара с площ 845 кв.м и сграда за техническо обслужване - 216 кв.м.

Лeтищe Tъpгoвищe, разположено на 12 километра от града, бeшe зaĸpитo зa пoлeти oт 1998 г., a oт 10 нoeмвpи 1999 г. e изцялo зaĸpитo cъc зaпoвeд нa миниcтъpa нa тpaнcпopтa. Πpeз 1996 гoдинa aĸтивитe и пacивитe мy ca вĸлючeни в бaлaнca нa „Лeтищe Πлoвдив“. Πpeз 2009 г. лeтищeтo e пpoдaдeнo зa 480 000 лв. нa фиpмaтa „Лeтищe Tъpгoвищe 2009“, coбcтвeнocт нa 20-гoдишния Ивo Πeтpoв. Koмпaниятa ce oĸaзвa eдинcтвeнa, чиятo oфepтa e дoпycнaтa дo yчacтиe в тъpгa, oбявeн oт „Лeтищe Πлoвдив“. Πpeз мeceц oĸтoмвpи 2009 г. cдeлĸaтa e ocпopeнa oт тoгaвaшния тpaнcпopтeн миниcтъp, дaдeнa e нa пpoĸypaтypaтa и пpeĸpaтeнa.

Снимка: flickr.com

 • Написана от targovishte
 • Категория: Икономика

Близо 4 000 са нефинансовите предприятия, осъществяващи дейност в област Търговище

dogovor16

Нефинансовите предприятия, осъществяващи дейност в област Търговище през 2016 г., са 3 987. Броят им нараства с 2.6% за година,сочи анализът на Териториалното статистическо бюро "Североизток".


Най-голямо е увеличението в сектор „Транспорт, складиране и пощи” - с 15.4%, сектор „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 15.0% и сектор „Селско, горско и рибно стопанство” - с 8.1%.


От активните предприятия в област Търговище най-голям относителен дял имат предприятията от сектор “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 39.9%. Следва сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ – 10.0% и сектор „Транспорт, складиране и пощи “ – 9.8%.


През 2016 г. микропредприятията (до 9 заети) са 90.9 % от предприятията в областта.

72% от от всички нефинансови предприятия в област Търговище са реализирали печалба, а 628 - загуба. С нулев финансов резултат за годината са приключили 474 предприятия.

През 2016 г. 60.5% от нефинансовите предприятия са развивали дейност на територията на община Търговище, 22.1% - в община Попово, 12.6% - в община Омуртаг, 2.7% - в община Опака и 2.1% - в община Антоново.


Реализираните нетни приходи от продажби в областта през 2016 година са 2 346 млн. лв., което е със 171 хил. лв. повече спрямо предходната година.


Значително е увеличението на нетните приходи от продажби в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 22.7% и сектор „Други дейности “ - с 18.1%.


През 2016 г. нефинансовите предприятия в област Търговище са произвели продукция в размер на 1 569 млн. лева. Водещи в икономиката на областта са секторите „Преработваща промишленост“ и „Селско,горско и рибно стопанство“.


През 2016 г. броят на заетите лица в нефинансовите предприятия в област Търговище е 26 064. Най-голям е броят на заетите лица в сектор „Преработваща промишленост“ - 32.6% и сектор “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 19.2% от общия брой на заетите в областта.


През 2016 г. в микропредприятията (до 9 заети) са работили 27.6% от заетите в област Търговище, в малките предприятия (от 10 до 49 заети) – 23.0%, в средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 20.6% и в големите предприятия (с 250 и повече заети) – 28.8%.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Икономика

Митко Стайков и Гюнай Хюсмен убедиха разградския Общински съвет да пусне Попово и Опака във "ВиК"-асоциацията на Търговище

ms 211217

Областните управители на Разград Гюнай Хюсмен и на Търговище Митко Стайков участваха в заседанието на Общински съвет-Разград, съобщават от пресцентъра на Областна администрация-Разград.


Двамата направиха изказвания по докладната, свързана с начина, по който трябва да гласува представителят на община Разград кметът д-р Валентин Василев на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от «Водоснабдяване-Дунав» ЕООД-Разград. То ще се проведе на 11 януари и на него е предложено да се приеме решение за промяна на границите на Асоциацията, като се разреши на общините Опака и Попово да преминат към Асоциацията на обособената територия, обслужвана от «Водоснабдяване и канализация» ООД-Търговище. На предишна сесия съветниците от Разград упълномощиха кмета да гласува «против», това бе и предложението за решението днес. Сред изказванията на двамата областни управители обаче позицията се промени.


Митко Стайков призова съветниците от Разград да не пречат на развитието на област Търговище, тъй като, ако общините Опака и Попово не преминат към търговищката асоциация, това ще попречи на консолидацията в съседната на Разград област и на усвояването на европейски средства във водния сектор, а в същото време няма да реши и проблема на консолидацията в област Разград. Съветниците изтъкнаха като аргумент за веднъж вече взетото си решение възможност за въздействат на държавната власт да съдейства за решаване на въпроса с консолидацията в област Разград чрез законодателни промени.


Изискването за консолидация в една административна област не е решение само на българската държава, а е част и от европейски директиви – обясни Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен. Той коментира пред съветниците, че ако вземат решение кметът да гласува «против», ще докажат правотата на максимата, според която в ада, където са българите, няма нужда от дявол, защото те сами си пречат един на друг да избягат от мъченията. «Не трябва да пречим на развитието на съседна административна област, не може, ако ние сме зле, да искаме и Търговище да е зле, не трябва да причиняваме на другите това, което не искаме на нас да причинят» - каза още Хюсмен. Той увери съветниците, че ще продължи да работи за консолидация на ВиК-сектора в област Разград.


23 от съветниците гласуваха «за» предложението на Божинел Христов от «Кауза Разград» да се упълномощи кмета д-р Валентин Василев да гласува «за» преминаването на двете общини от област Търговище към търговищката асоциация, трима гласуваха против, а 4 – «въздържал се».

 • Написана от targovishte
 • Категория: Икономика

Експерти от МЗХГ ще консултират земеделци от областта

redoseqlkaВ Търговище ще се проведе информационна среща за земеделските стопани от областта с участие на експерти от Министерство на земеделието, храните и горите, информира пресцентърът на Областната администрация.


Срещата ще бъде на 28 февруари 2018 от 13.00 в залата на хотел „Тера –Европа”.


Диcĸyтиpaнитe тeми щe бъдaт cвъpзaни c диpeĸтнитe плaщaния и Cиcтeмaтa зa идeнтифиĸaция нa зeмeдeлcĸитe пapцeли зa 2017 - 2018 г, както и със сxeми и мepĸи зa пoдпoмaгaнe пo Πpoгpaмaтa зa paзвитиe нa ceлcĸитe paйoни зa 2018 г.и пpилaгaнeтo нa Oбщaтa ceлcĸocтoпaнcĸa пoлитиĸa cлeд 2020 г .

Щe бъдaт oбcъждaни cъщo пoзeмлeнитe oтнoшeния - cлyжeбни paзпpeдeлeния и дoбpoвoлни cпopaзyмeния, дoгoвopи зa нaeми и apeндa, paзпpeдeлeниe нa зeми oт Oбщинcĸия пoзeмлeн фoнд и Дъpжaвния пoзeмлeн фoнд Информационна система за управление и наблюдение / ИСУН /.


Срещата има за цел земеделските стопани да се запознаят с новостите по Програмата за развитие на селските райони за 2018 г. и прилагането на Общата селскостопанска политика след 2020 година, както и с условията за кандидатстване и изискванията, на които трябва да отговарят, за да получат финансово подпомагане.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Икономика

Търговищка фирма отличена като „Работодател на годината”

thumb 600x450 1161

12 работодатели бяха отличени на форума „Работодател на годината – 2017” на Агенцията по заетостта. Сред тях е и търговищката фирма "Зенон".


На тазгодишната церемония наградите на отличените работодатели връчиха министърът на труда и социалната политика Бисер Петков и заместник-министрите Зорница Русинова, Росица Димитрова, Султанка Петрова и Лазар Лазаров.


За втора поредна година най-изявените работодатели, партньори на Агенцията по заетостта при осигуряването на заетост на безработни лица от цялата страна, бяха класирани в 2 категории: „Работодатели с най-съществен принос на националния трудов пазар“ и „Работодатели със значим принос на регионалния трудов пазар“. Фирмата от нашия град е отличена във втората категория.


"Зенон" представлява модерен завод за производство на кабелни инсталации и аксесоари. Тя е ключов работодател за област Търговище и има съществен принос за развитието на пазара на труда в региона като партньор на трите бюра по труда в областта. Само през тази година е наела в устойчива заетост 60 безработни лица от три от общините с най-високо равнище на безработица в страната – Търговище, Омуртаг и Попово. Заявила е още работни места и до април 2018 г. предстои да наеме нови 300 души. Осигурява транспорт на близо 800 работещи във фирмата.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Икономика

Остава седмица за ползване на отстъпката за декларация по интернет

sgrada nap trg


367 са общо подадените до този момент годишни данъчни декларации за облагане доходите на физическите лица в офиса на НАП в Търговище, като 246 от тях са подадени по електронен път. От тях 125 формуляри са изпратени в НАП с персонален идентификационен код /ПИК/, а 121 – с електронен подпис.


Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 януари 2018 г., физическите лица могат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация, но не повече от 500 лв.
Допълнително условие е и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне в срок до 31 януари 2018 г.


Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 30 април 2018 г., като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимият данък за довнасяне.

Декларациите се подават в офисите на НАП по постоянен адрес на физическото лице, по пощата с обратна разписка или по интернет.


От НАП напомнят, че най-лесно и бързо формулярите могат да се подадат по електронен път, без електронен подпис. За целта е необходим ПИК, който се издава безплатно в офис на НАП.
Информация за деклариране и плащане на данъци и осигурителни вноски граждани и фирми могат да получат на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. Разяснения може да се получат и в офиса на приходната администрация.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Икономика

С 54 хил. лева по-малко приходи в хотелите ни през септември

tgo 08173

127 хил. лева са приходите от средствата за подслон през септември в област Търговище. Те са с 54 хил. лв. по-малко в сравнение с постъпленията в хотелите ни през август.


През първия есенен месец на тази година в Търговищка област са функционирали 17 средства за подслон и места за краткосрочно настаняване със 684 легла в тях. Това показват данните на националната статистика.


Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване през месеца възлиза на 2897, като от тях 655 са на чужденци.


Приходите от нощувки през деветия месец на годината сас 127 хил. лв., 36 хил. лв. от които са направени от 276 гости от чужбина.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Икономика