charovna2017

обновена 8:31 AM EEST, Aug 22, 2019

Икономика

Икономика

И в Търговище искат промяна в заплащането на нощния труд

1312181

Вчера се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд, председателствано от зам. областния управител Панайот Димитров, съобщи пресцентърът на Областната управа.

На заседанието Васил Николов, председател на СРС на КТ „Подкрепа” Търговище представи предложението на Синдиката за промяна в заплащането на нощния труд. Според КТ "Подкрепа" в България нощен труд полагат над 400 000 души. Сегашната стойност на допълнителното заплащане е 25 стотинки на отработен нощен час. По данни на синдиката за една нощна смяна възнаграждението е по-малко от транспортните разходи за отиване и връщане от работа. Предложението е нощният труд да е 0,5 % от размера на минималната работна заплата, което прави около 2,50 лева на отработен час.

Според "Подкрепа" е необходимо да се ограничи значително и полагането на нощен труд, защото той води до редица физиологични, здравни и социални проблеми сред работещите.

Директорът на Дирекция “Инспекция по труда” – Търговище, Галина Градинарова представи плана за работа за 2019 г., като посочи, че оперативната цел на дирекцията е инспектиране на предприятия от всички икономически дейности за гарантиране спазване на законодателството в областта на труда и заетостта.

  • Написана от targovishte
  • Категория: Икономика

Представиха възможностите за финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

1012181

Областният управител на Търговище Митко Стайков бе домакин на информационна среща за представяне на възможностите за финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., организирана от Областна администрация – Търговище и Министерството на икономиката. Официални гости на събитието от Главна дирекция «Европейски фондове за конкурентоспособност» бяха: Християн Султанов - главен директор, Илияна Илиева - зам.-главен директор и Мустафа Чаушов – началник сектор.

Фокусът на срещата беше върху предстоящите за обявяване процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до края на 2018 г., както и тези, които се очаква да бъдат обявени през 2019 г. по програмата. Успоредно с това беше представена и концепцията за използване на средствата от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 за процедура по ОПИК за подкрепа на Регионални иновационни центрове.

До края на 2018г. ще бъде отворена процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия", насочена към микро, малки и средни преприятия. Фирмите ще могат да кандидатстват с проекти от 100 000 лв до 1 млн. лв, като предимство ще имат точно тези фирми, които се нуждаят от подкрепа, за да станат по-конкурентоспособни.

През 2019г. ще бъде отворена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“, по която ще могат да кандидатстват и големи компании.

През следващата година ще се отвори процедура и за „Дигитализация на МСП“ за проекти на стойност от 50 000 лв до 200 000 евро.

Фирмите от област Търговище ще получат допълнителни бонус точки при кандидатстване, стана ясно на форума.

От Министерство на икономиката посочиха, че условията за кандидатстване са изключително облекчени, като всички документи се подават електронно.

Повече информация можете да намерите на сайта на програмата www.opic.bg.

  • Написана от targovishte
  • Категория: Икономика

Над 72 млн. лв. инвестиции в дълготрайни материални активи са вложени в промишления сектор

garatrg 1018

През 2017 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Търговище са 165 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 22.7%.

  • Написана от targovishte
  • Категория: Икономика

Провериха сигнал за замърсяване на водите на яз. „Фисека“

fisek 0617

Експерти от РИОСВ-Шумен, Басейнова дирекция „Черноморски район“, Регионалната лаборатория към ИАОС и ОДБХ Търговище провериха сигнал за замърсяване на яз. „Фисек“ с отпадъчни води от мандра в с. Макариополско, информираха от екоинспекцията.


При проверката е установено, че е имало изпускане на отпадъчни води от млекопреработвателно предприятие „Хаддад милк“ ЕООД в местно дере, по дъното на което са останали отлагания с бял цвят. Причината е преливане на отпадъчни води от крайната шахта, преди вливане във водоплътните лагуни.

Проверени са пречиствателните съоръжения и площадковата канализационна мрежа на обекта. Не е установено вливане на отпадъчни води от млекопреработвателно предприятие в язовира и замърсяване.


Дадени са предписания на млекопреработвателното предприятие „Хаддад милк“ ЕООД в с. Макариополско за прекратяване и недопускане на заустване на отпадъчни води в местното дере. Мандрата трябва да извърши и ремонт на крайната шахта, както и цялостно почистване и профилактика на съществуващите пречиствателни съоръжения. Трябва да изгради нова пречиствателна станция и да подаде заявление до Басейнова дирекция за издаване на разрешително за заустване във воден обект на отпадъчните води след пречистване.

За установените нарушения на „Хаддад милк“ ЕООД ще бъде съставен акт.

  • Написана от targovishte
  • Категория: Икономика