обновена 10:32 AM EEST, Aug 5, 2021

Икономика

Икономика

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

pr 1610201

Успешно приключи изпълнението на проект „Подобряване на производствения капацитет в „Гласко“ ООД“, ДБФП № BG16RFOP002-2.024-0777-C01

 • Написана от targovishte
 • Категория: Икономика

Полицията в Търговище с превантивни мерки за безопасно протичане на ловния сезон

mvr 07201

С предстоящото на 3.10.2020 г., събота,  откриване на ловния сезон за местен дребен и едър дивеч и на груповия лов за дива свиня в областта ще стартира и специализирана полицейска операция, чиято основна цел е ограничаване на предпоставките за извършване на престъпления, закононарушения и инциденти по време на ловните излети.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Икономика

"Шишеджам" планира да произвежда чаши със специално покритие против Ковид

trakiqglas 0914

Турската компания „Шишеджам“ планира да произвежда чаши със специално покритие, както и други стъклени съдове, с покритие против разпространението на заразата от Ковид.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Икономика

Лек ръст на наетите лица

58375208 547529692438394 5880369664894173184 n

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на юни 2020 г. се увеличават с 1.0% спрямо края на март 2020 г., като достигат 26.0 хиляди.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Икономика

Покана за публично събитие

pr 810201

„ГЛАСКО“ ООД в качеството си на бенефициент  по проект ”Подобряване на производствения капацитет в "ГЛАСКО" ООД”, изпълняван във връзка със сключен договор за безвъзмездна финансова помощ  BG16RFOP002-2.040-0777-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, организира публично събитие на 10.10.2020 г. от 10.00 часа в сградата на  „ГЛАСКО“ ООД  (гр.  Търговище , Индустриална зона).  

На събитието ще бъде предоставена информация за внедрените нови ДМА  и нови продукти с висока добавена стойност, в резултат от изпълнението на проекта. Поканени за участие са всички заинтересовани лица и представители на бизнеса.

pr 81020233

 • Написана от targovishte
 • Категория: Икономика

Мащабно замърсяване на язовир „Съединение“

116365512 291354842142898 680749044445095800 n

Днес експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР), Регионалната инспекция по околна среда (РИОСВ) - Шумен, Регионалната лаборатория (РЛ) към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), представители на Областна администрация –Търговище  извършиха съвместна проверка на място и отбраха четири водни проби  от повърхностните води на яз. „Съединение“ с цел анализиране  по физико-химични елементи за качество.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Икономика

Покана за публично събитие

pr 810201

„ГЛАСКО“ ООД в качеството си на бенефициент по проект ”Подобряване на производствения капацитет в "ГЛАСКО" ООД”, изпълняван във връзка със сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-0777-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, организира публично събитие на 09.10.2020 г. от 15.00 часа в сградата на „ГЛАСКО“ ООД (гр. Търговище , Индустриална зона).

На събитието ще бъде предоставена информация за успешното приключване и закриване изпълнението на проекта. Поканени за участие са всички заинтересовани лица.

pr 810202

 • Написана от targovishte
 • Категория: Икономика

Министър Каракачанов ще присъства на изпитанията на ремонтирана танкова техника в „ТЕРЕМ - Хан Крум”

tm 118

Министърът на отбраната Красимир Каракачанов и командирът на Сухопътните войски генерал-майор Михаил Попов ще присъстват утре, 21 юли, на изпитанията на последните два от 13 ремонтирани танка Т-72 в завод „ТЕРЕМ - Хан Крум” ЕООД в гр. Търговище.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Икономика

Областният се срещна с ресторантьори от региона

107927136 280388459906203 4966061133412409656 n
Областният управител Митко Стайков проведе днес работна среща със собственици и управители на ресторанти, питейни и развлекателни заведения и представители на институциите, реализиращи контрол по спазване противоепидемичните изисквания за ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на областта.
 • Написана от targovishte
 • Категория: Икономика