charovna2017

обновена 2:53 PM EET, Nov 21, 2019

Икономика

Икономика

Представиха възможностите за финансиране по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

1012181

Областният управител на Търговище Митко Стайков бе домакин на информационна среща за представяне на възможностите за финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., организирана от Областна администрация – Търговище и Министерството на икономиката. Официални гости на събитието от Главна дирекция «Европейски фондове за конкурентоспособност» бяха: Християн Султанов - главен директор, Илияна Илиева - зам.-главен директор и Мустафа Чаушов – началник сектор.

Фокусът на срещата беше върху предстоящите за обявяване процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до края на 2018 г., както и тези, които се очаква да бъдат обявени през 2019 г. по програмата. Успоредно с това беше представена и концепцията за използване на средствата от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 за процедура по ОПИК за подкрепа на Регионални иновационни центрове.

До края на 2018г. ще бъде отворена процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия", насочена към микро, малки и средни преприятия. Фирмите ще могат да кандидатстват с проекти от 100 000 лв до 1 млн. лв, като предимство ще имат точно тези фирми, които се нуждаят от подкрепа, за да станат по-конкурентоспособни.

През 2019г. ще бъде отворена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“, по която ще могат да кандидатстват и големи компании.

През следващата година ще се отвори процедура и за „Дигитализация на МСП“ за проекти на стойност от 50 000 лв до 200 000 евро.

Фирмите от област Търговище ще получат допълнителни бонус точки при кандидатстване, стана ясно на форума.

От Министерство на икономиката посочиха, че условията за кандидатстване са изключително облекчени, като всички документи се подават електронно.

Повече информация можете да намерите на сайта на програмата www.opic.bg.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Икономика

Над 72 млн. лв. инвестиции в дълготрайни материални активи са вложени в промишления сектор

garatrg 1018

През 2017 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Търговище са 165 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 22.7%.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Икономика

Провериха сигнал за замърсяване на водите на яз. „Фисека“

fisek 0617

Експерти от РИОСВ-Шумен, Басейнова дирекция „Черноморски район“, Регионалната лаборатория към ИАОС и ОДБХ Търговище провериха сигнал за замърсяване на яз. „Фисек“ с отпадъчни води от мандра в с. Макариополско, информираха от екоинспекцията.


При проверката е установено, че е имало изпускане на отпадъчни води от млекопреработвателно предприятие „Хаддад милк“ ЕООД в местно дере, по дъното на което са останали отлагания с бял цвят. Причината е преливане на отпадъчни води от крайната шахта, преди вливане във водоплътните лагуни.

Проверени са пречиствателните съоръжения и площадковата канализационна мрежа на обекта. Не е установено вливане на отпадъчни води от млекопреработвателно предприятие в язовира и замърсяване.


Дадени са предписания на млекопреработвателното предприятие „Хаддад милк“ ЕООД в с. Макариополско за прекратяване и недопускане на заустване на отпадъчни води в местното дере. Мандрата трябва да извърши и ремонт на крайната шахта, както и цялостно почистване и профилактика на съществуващите пречиствателни съоръжения. Трябва да изгради нова пречиствателна станция и да подаде заявление до Басейнова дирекция за издаване на разрешително за заустване във воден обект на отпадъчните води след пречистване.

За установените нарушения на „Хаддад милк“ ЕООД ще бъде съставен акт.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Икономика

Увеличава се интересът на стопаните от област Търговище към Националната програма по пчеларство

pcheli trg1407

В област Търговище се наблюдава засилен интерес на пчеларите към заложените мерки и дейности за подпомагане по Националната програма по пчеларство 2017-2019 г. (НПП). Това съобщи директорът на ОД на ДФ „Земеделие“ в Търговище Милка Ангелова по време на Деня на отворени врати в областната дирекция.

За финансовата 2018 г. по мерките на програмата са внесени 1 742 заявления за подпомагане, по които са сключени 1 649 договора. Към 17.09.2018 г. са подадени 1 593 заявки за плащане. От тях са изплатени 1 471 с общ размер на финансовата помощ от над 3, 280 млн. лв. За област Търговище по НПП са подписани 46 договора. От тях до момента са платени 34, които са на обща стойност за близо 83 000 лв. Срокът за изплащане на финансовата подкрепа по всички подадени заявления за плащане за финансовата 2018 г. е 15.10.2018 г., каза Ангелова.

Животновъдството в област Търговище се развива благодарение на схемите и меките на директните плащания, изтъкна Ангелова. Тя посочи, че за „Кампания 2017“ най-много са подпомогнатите фермери по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3). Общо 321 са овцевъдите и козевъдите от областта, които са получили над 1, 200 млн. лева. За цялата страна по схемата са преведени над 34 млн. лв. на 8 206 животновъди.

По Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК) в област Тълговище са субсидирани 237 говедовъди с близо 685 000 лева, подчерта Ангелова. За „Кампания 2017“ по схемата са финансирани 5 583 земеделски стопани от цялата страна с над 2, 9 млн. лева.

По Схемата за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1) са изплатени близо 41, 500 млн. лв. на общо 5 370 животновъди. За област Търговище финансова подкрепа, в размер на близо 1,6 млн. лв., са получили 221 стопани.

По Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за „Кампания 2017“ са преведени над 713 млн. лева на 58 073 кандидати от цялата страна. За Област Търговище субсидии са получили 1 532 земеделски стопани на обща стойност над 22 млн. лв., каза още Ангелова.

Над 30 фермери посетиха Деня на отворени врати в ОД на ДФЗ в Търговище. Най-много запитвания имаше във връзка с кампанията на НАП за данъчните и осигурителните ангажименти на земеделските стопани към бюджета.

dfz.bg

 • Написана от targovishte
 • Категория: Икономика

С 235 хил. касови бележки, регистрирани досега, се състезават участници от Търговище

02d3981925cef2914e3f5b5d3c0a8568

759 са активните участници от област Търговище, които са регистрирали до този момент 235 хиляди касови бележки за участие в надпреварата за 50 000 лв. – голямата награда във втория сезон на Лотарията с касови бележки на НАП.

Големият победител ще стане ясен на 10 декември. Записаните в играта досега фискални бонове са на обща стойност над 3,2 милиона лева, а средно от старта на Лотарията един участник от Търговище и региона регистрира по 308 касови бележки.


Лотарията с касови бележки набира популярност и в социалната мрежа Фейсбук. Там страницата на играта - https://www.facebook.com/kasovbon, има близо 5200 последователи и 44760 харесвания от регистрирани потребители.


В данъчната лотария имат право да участват всички български граждани, които са навършили 14 години и регистрират фискалните си бонове в интернет, на специално създадения за целта сайт – www.kasovbon.bg . Както и през миналата година, данните, които трябва да бъдат въведени за участие, са стойността на покупката, датата и часа, в който е издадена касовата бележка. Няма ограничения за минимална или максимална стойност на покупките, допълват от НАП.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Икономика

И в Търговище искат промяна в заплащането на нощния труд

1312181

Вчера се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд, председателствано от зам. областния управител Панайот Димитров, съобщи пресцентърът на Областната управа.

На заседанието Васил Николов, председател на СРС на КТ „Подкрепа” Търговище представи предложението на Синдиката за промяна в заплащането на нощния труд. Според КТ "Подкрепа" в България нощен труд полагат над 400 000 души. Сегашната стойност на допълнителното заплащане е 25 стотинки на отработен нощен час. По данни на синдиката за една нощна смяна възнаграждението е по-малко от транспортните разходи за отиване и връщане от работа. Предложението е нощният труд да е 0,5 % от размера на минималната работна заплата, което прави около 2,50 лева на отработен час.

Според "Подкрепа" е необходимо да се ограничи значително и полагането на нощен труд, защото той води до редица физиологични, здравни и социални проблеми сред работещите.

Директорът на Дирекция “Инспекция по труда” – Търговище, Галина Градинарова представи плана за работа за 2019 г., като посочи, че оперативната цел на дирекцията е инспектиране на предприятия от всички икономически дейности за гарантиране спазване на законодателството в областта на труда и заетостта.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Икономика

Отворени врати в ОД "Земеделие" - Търговище

jutvatrg 2013

Областните дирекции на ДФ „Земеделие“ – РА в Търговище, Шумен и Разград ще бъдат домакини на инициативата „Дни на отворени врати“ от 19 до 21 септември 2018 г. Временните офиси за граждани ще работят за посетители от 10 ч. до 14 ч. При завишен интерес от страна на земеделските стопани, те ще функционират до 17.30 ч. В приемнитекандидатите по различните схеми, мерки и програми, които институцията администрира, ще могат да правят справки и предложения за подобряване работата на областните дирекции.

Първа, на 19 септември в сряда, ще отвори врати приемната в ОД на ДФЗ в Търговище. Тя ще бъде разположена на третия етаж в сградата на ул. “Иван Вазов” №1.

На 20 септември (четвъртък) ще бъде отворен временният офис за граждани в ОД на ДФЗ във гр. Шумен. Областната дирекция се намира на ул. “Цар Освободител” №99.

В петък, на 21 септември, земеделските стопани ще могат да поставят своите въпроси пред експертите на ОД на ДФЗ в гр. Разград. Офисът ще бъде отворен на третия етаж в сградата на бул."Априлско въстание" №64.

За всички основни програми, които фонд „Земеделие” прилага, са определени експерти, които ще отговарят на въпросите на земеделските стопани. Ако казусите им са от по-сложен характер, който налага комплексни проверки, те ще получат отговорите писмено - до 10 работни дни от внасяне на запитванията.

За регионалните медии ще бъде организирано посещение на място на земеделски стопанства, финансирани от ДФ „Земеделие“. Към обектите ще се тръгне в 11.30 ч. от офиса на ОД на ДФЗ.

През тази година ДФ „Земеделие“ – РА организира „Дни на отворени врати“ във всички свои областни дирекции. Инициативата е в съответствие с подхода за публичност и прозрачност в работата на институцията, която е част от приоритетите в програмата на изпълнителния директор Живко Живков. Отворените врати се организират в изпълнение на стратегическите цели на ДФЗ за подобряване обслужването на граждани и повишаване доверието във фонда, както и превенция на корупцията и противодействие на измамите.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Икономика