charovna2017

обновена 8:29 AM EEST, May 27, 2020

Икономика

Икономика

УЧРЕДИХА СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

obl_up_22Областният управител Митко Стайков присъства днес на учредяването на Сдружение за управление на отпадъците между общините Търговище и Попово, информират от Пресцентъра на областната администрация.

Съгласно Закона за управление на отпадъците общините създават регионално сдружение, което ще управлява депото за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово. След неговото създаване те ще могат да получават финансиране на проекти в областта на управление на отпадъците от европейските фондове, държавния бюджет, Предпрятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите или други национални публични източници на финансиране.

Органи на управление на регионалното сдружение са общото събрание и председателят на сдружението. Решенията ще се оповестяват по подходящ начин във всяка от общините и ще се изпращат на министъра на околната среда и водите и на областният управител.

 • Написана от targovishtebg.com
 • Категория: Икономика

ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ – НА ПРИКЛЮЧВАНЕ

obshtina_trgКметът д-р Красимир Мирев и инж. Румяна Атанасова участваха в работна среща с представители на изпълнителя, надзора и ВиК по установяване напредъка в довършителните работи на Градската пречиствателна станция за отпадни води. По доклад на строителя до 25 януари всичко по Пречиствателната станция трябва да е изцяло приключило. На 98 % са извършени строителните работи по нея. Машинното оборудване е завършено на 100 %, а ел. захранването - на 96 на сто. Към момента се довършва спомагателното оборудване, вертикалната планировка, пътищата, бордюрите, тротоарите, пасарелките, стълбищата. Монтирани са всички кабели и тръбни връзки между съоръженията. На 24 януари площадката станцията ще бъде захранена с ток, като след това предстоят 72 часовите й проби. Постоянното ел. захранване ще бъде пуснато след приемане с Акт 16 на обекта. Очаква се след 24 януари да започнат пробите с чистата вода, при наличието обаче на положителни температури на въздуха. Процесът изисква пробите с чиста вода да бъдат осъществени в срок до един месец. След това започват 3-месечни тестове с битови канални води. Предстои и обучението на персонала, който ще експлоатира Пречиствателната станция.

 • Написана от targovishtebg.com
 • Категория: Икономика

И фирмите без дейност подават годишни декларации

nap_t_shteГодишна декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2010 година, напомнят от Офиса на НАП - Търговище. Те попълват отделен формуляр, в който декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи, съгласно счетоводното законодателство. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността.

31 март е срокът, в който трябва да се подадат данъчните декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане. Този срок важи както за фирмите, които дължат данък, така и за тези, които не са извършвали дейност.

31 март е и крайният срок, в който трябва да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски. Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.).

Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата.

 • Написана от targovishtebg.com
 • Категория: Икономика

УКРАИНЦИ РАЗЧИТАТ НА БЪЛГАРСКИ ПЪТНИ СТРОИТЕЛИ

obl_upravitelОбластният управител Митко Стайков участва в работна среща, организирана във Варна от колегата му Данчо Симеонов, във връзка с възможността - фирми, занимаващи се със строителство на пътища и съоръжения от Варна, Шумен, Търговище и Добрич, да строят магистрали и пътища в Украйна. Чужденците предявили предпочитанията си към българските пътни фирми и направили предложения за изпълнението на пет проекта. Най-големият от тях е за строителство на магистрала в Крим, която да свързва Херсон и Феодосия. Другите проекти са за строително-ремонтни дейности на отсечки от пътища, както и за строителство на мост на Керченския пролив, което е от първа необходимост, поради наближаващото Европейско първенство по футбол през 2012 г. и Зимната олимпиада в Сочи през 2014 г.

 

 • Написана от targovishtebg.com
 • Категория: Икономика

ВДИГАТ ДАНЪЦИТЕ НА ТЕЖКИЯ ТРАНСПОРТ, ДРУГИТЕ ОСТАВАТ НЕПРОМЕНЕНИ

ob_sС полагане на клетва от нов общински съветник започна заседанието на Общински съвет - Търговище днес. Това е Красимир Сребров от листата на ДПС. Общо 25 докладни бяха разгледани от съветниците в рамките на двучасовата сесия. Решено беше размерът на данъка върху недвижимите имоти да остане непроменен - в размер на 1,00 на хиляда, както и таксата за битови отпадъци - в размер на 1,9 промила от данъчната оценка на имота за Търговище и кварталите „Въбел" и „Бряг". Промени обаче бяха направени по чл. 41 върху данъка за автобуси. Тези, които превозват до 22 души, ще заплащат вместо 50 лв. - 100 лв. На автобусите с повече от 22 места пък ще бъде начислена сумата от 250 лв., вместо 100 лв. Таксата за тежкия транспорт - бетоновози и други специализирани строителни машини, скача от 50 лв. на 150 лв., а за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона - от 100 лв. на 250 лв. Според инж. Тошко Райчев това са машините, които най-силно увреждат настилката на уличните платна, а досегашните такси са били ниски. За популяризиране на „Изложение - Търговище 2011" призова инж. Николай Даскалов, преди да бъде гласувано решението, таксите за изложители да останат като миналогодишните. Той отправи похвала и благодарност към общинската администрация, изготвила анализа на социалните услуги в общината.

 • Написана от targovishtebg.com
 • Категория: Икономика

ВТОРА ПРОИЗВОДСТВЕНА МОЩНОСТ ЩЕ СТАРТИРАТ В ТРАКИЯ ГЛАС

shishedjam„Тракия Глас България" ЕАД стартира процедура по ОВОС за инвестиционното си намерение за изграждане на втора производствена мощност за домакинско стъкло с капацитет 200 т/ден и увеличение на капацитета на съществуващата пещ от 207 на 225 т/ден - информират от завода в писмо до общинската администрация в Търговище. Предвижданото намерение за втора пещ ще бъде разположено на площ от 42 хил. кв.м, в непосредствена близост до наличната инсталация за производство на домакинско стъкло. За увеличение на капацитета на пещта няма да бъдат ползвани допълнителни площи. То ще се реализира чрез увеличение на количеството стъкло, изтегляно от нея, посредством влагане на повече стъклена маса за производство на даден продукт, чрез увеличаване и на скоростта на работа на формовъчните машини.

 • Написана от targovishtebg.com
 • Категория: Икономика

ДАНЪК ТУРИЗЪМ ЩЕ ОБСЪЖДАТ МЕСТНИТЕ ДЕПУТАТИ

beliq_konНововъведеният туристически данък ще бъде сред основните въпроси, които ще коментират местните парламентаристи на първото за годината заседание. Според последните законодателни промени, този данък ще замени досегашната туристическа такса, която хотелиерите начисляваха на туристите и внасяха в Общината за всяка реализирана нощувка. Приходите от него ще влизат отново в общинския бюджет и ще се изразходват единствено за дейности, предвидени в туристическата програма. Предложението е данъкът в община Търговище за 2011 г. да бъде в размер на 0.60 лв. за нощувка за категория 1 звезда, 0.80 лв. за категория 2 звезди и 1.00 лв. за категории 3, 4, и 5 звезди, какъвто всъщност е определеният за месец януари от законодателя.

 • Написана от targovishtebg.com
 • Категория: Икономика

ПРОМЯНА В РЕЖИМА НА ПОДАВАНЕ НА VIES-ДЕКЛАРАЦИИТЕ

nap2От тази годината всички фирми, които са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност и са задължени да подават VIES-декларации, трябва да изпращат ДДС-документите си в НАП само по електронен път, съобщават от офиса на ТД на НАП в Търговище. Това означава, че тези дружества, които са извършили вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги с място на изпълнение на територията на друга държава-членка през месец декември 2010 г., трябва да подадат до 14 януари 2010 г. по електронен път: VIES-декларацията за тези доставки, Дневниците за покупки и продажби и Справката-декларация по ЗДДС.

Подаването на ДДС-документи по електронен път е услуга на приходната администрация, която спестява време, средства и нерви на представителите на фирмите. За да се ползва обаче, е необходимо наличието на електронен подпис. Ако представителите на фирмата нямат такъв, то те могат да упълномощят друго дружество, което притежава електронен сертификат (например счетоводна фирма), да подава декларации от тяхно име чрез интернет.

Годишно по електронен път се подават над 1,5 милиона декларации по ДДС, а спестените средства на фирмите, по изчисления на НАП, са в размер на над 1 млн. лв.

 • Написана от targovishtebg.com
 • Категория: Икономика

В ХОД Е ПРИЕМЪТ НА ДЕКЛАРАЦИИ И УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА УСЛОВИЯТА НА ТРУД

gradinarovaСрокът за подаване на годишните декларации и уведомления по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд за 2010 г. е до 30 април. Но обикновено винаги се чака последният момент, когато работата става много и се затруднява. Приели сме само едно уведомление до момента. Добре е фирмите да се активизират, за да може по-лесно да се обработи информацията. За това апелира инж. Галина Градинарова - директор на Дирекция „Областна инспекция по труда" на днешния брифинг с журналисти. Тя разясни още, че декларация подават всички, задължени по смисъла на закона лица, които нямат подадена декларация за 2009 г., успешно приета и съответно публикувана в публичния регистър на сайта на ИА „ГИТ" или имат подадена декларация за 2009 г., но през 2010 г. са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране. Декларацията трябва да бъде представена както в електронен /чрез флаш памет или на CD носител/, така и в хартиен вид, като за подготовката й се използва специализираният софтуер за попълване на декларациите ЗБУТ+, предоставян безплатно и достъпен за изтегляне от Интернет страницата на ИА „ГИТ". Уведомление подават само задължените по смисъла на закона лица, които имат подадена декларация за 2009 г. и през 2010 г. не са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране. Уведомлението трябва да бъде представено в хартиен вид, като то се попълва по образец. Той също е достъпен за изтегляне от нет-страницата на агенцията и може да бъде попълнен включително и на ръка, поясни инж. Градинарова. Декларацията и уведомлението могат да бъдат подавани по електронен път или на място в териториална дирекция. Санкциите са немалки - от 100 до 500 лв., а при повторно нарушение от 500 до 1 000 лв., уточни директорът.

 • Написана от targovishtebg.com
 • Категория: Икономика

100 НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В ЕНЕРСИС

enersysКметът д-р Красимир Мирев се срещна със старото и ново ръководство на „ЕнерСис" АД. Щефан Карлхайнц благодари за доброто взаимодействие до този момент с общинската управа. Градоначалникът бе информиран, че въвеждат нови производствени мощности в завода, с реконструкция на съществуващите цехове и изграждане на нови помещения, като до средата на 2011 г. капацитетът ще бъде увеличен със 100 нови работни места. В същия момент бе изразено уверението от централното ръководство на „Енерсис" за изграждане на нова детска площадка в кв. 191, в зелените площи между улиците „Паисий" и „Кюстенджа". Предстои проектирането й от страна на местната администрация, а март месец ще започне поставянето на съоръженията. От своя страна в присъствието на общинското ръководство новият изпълнителен директор на предприятието Ойген Петерханс пое всички уговорени вече ангажименти. С активното съдействие на Община Търговище е издадено и разрешително за изграждане на довеждащ колектор от завода до пречиствателната станция.

 • Написана от targovishtebg.com
 • Категория: Икономика