обновена 12:22 PM EEST, Apr 17, 2024

Икономика

Икономика

В ХОД Е ПРИЕМЪТ НА ДЕКЛАРАЦИИ И УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА УСЛОВИЯТА НА ТРУД

gradinarovaСрокът за подаване на годишните декларации и уведомления по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд за 2010 г. е до 30 април. Но обикновено винаги се чака последният момент, когато работата става много и се затруднява. Приели сме само едно уведомление до момента. Добре е фирмите да се активизират, за да може по-лесно да се обработи информацията. За това апелира инж. Галина Градинарова - директор на Дирекция „Областна инспекция по труда" на днешния брифинг с журналисти. Тя разясни още, че декларация подават всички, задължени по смисъла на закона лица, които нямат подадена декларация за 2009 г., успешно приета и съответно публикувана в публичния регистър на сайта на ИА „ГИТ" или имат подадена декларация за 2009 г., но през 2010 г. са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране. Декларацията трябва да бъде представена както в електронен /чрез флаш памет или на CD носител/, така и в хартиен вид, като за подготовката й се използва специализираният софтуер за попълване на декларациите ЗБУТ+, предоставян безплатно и достъпен за изтегляне от Интернет страницата на ИА „ГИТ". Уведомление подават само задължените по смисъла на закона лица, които имат подадена декларация за 2009 г. и през 2010 г. не са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране. Уведомлението трябва да бъде представено в хартиен вид, като то се попълва по образец. Той също е достъпен за изтегляне от нет-страницата на агенцията и може да бъде попълнен включително и на ръка, поясни инж. Градинарова. Декларацията и уведомлението могат да бъдат подавани по електронен път или на място в териториална дирекция. Санкциите са немалки - от 100 до 500 лв., а при повторно нарушение от 500 до 1 000 лв., уточни директорът.

 • Написана от targovishtebg.com
 • Категория: Икономика

100 НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В ЕНЕРСИС

enersysКметът д-р Красимир Мирев се срещна със старото и ново ръководство на „ЕнерСис" АД. Щефан Карлхайнц благодари за доброто взаимодействие до този момент с общинската управа. Градоначалникът бе информиран, че въвеждат нови производствени мощности в завода, с реконструкция на съществуващите цехове и изграждане на нови помещения, като до средата на 2011 г. капацитетът ще бъде увеличен със 100 нови работни места. В същия момент бе изразено уверението от централното ръководство на „Енерсис" за изграждане на нова детска площадка в кв. 191, в зелените площи между улиците „Паисий" и „Кюстенджа". Предстои проектирането й от страна на местната администрация, а март месец ще започне поставянето на съоръженията. От своя страна в присъствието на общинското ръководство новият изпълнителен директор на предприятието Ойген Петерханс пое всички уговорени вече ангажименти. С активното съдействие на Община Търговище е издадено и разрешително за изграждане на довеждащ колектор от завода до пречиствателната станция.

 • Написана от targovishtebg.com
 • Категория: Икономика

ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ – НА ПРИКЛЮЧВАНЕ

obshtina_trgКметът д-р Красимир Мирев и инж. Румяна Атанасова участваха в работна среща с представители на изпълнителя, надзора и ВиК по установяване напредъка в довършителните работи на Градската пречиствателна станция за отпадни води. По доклад на строителя до 25 януари всичко по Пречиствателната станция трябва да е изцяло приключило. На 98 % са извършени строителните работи по нея. Машинното оборудване е завършено на 100 %, а ел. захранването - на 96 на сто. Към момента се довършва спомагателното оборудване, вертикалната планировка, пътищата, бордюрите, тротоарите, пасарелките, стълбищата. Монтирани са всички кабели и тръбни връзки между съоръженията. На 24 януари площадката станцията ще бъде захранена с ток, като след това предстоят 72 часовите й проби. Постоянното ел. захранване ще бъде пуснато след приемане с Акт 16 на обекта. Очаква се след 24 януари да започнат пробите с чистата вода, при наличието обаче на положителни температури на въздуха. Процесът изисква пробите с чиста вода да бъдат осъществени в срок до един месец. След това започват 3-месечни тестове с битови канални води. Предстои и обучението на персонала, който ще експлоатира Пречиствателната станция.

 • Написана от targovishtebg.com
 • Категория: Икономика

ЦЕНАТА НА НАСЪЩНИЯ ПОЕМА НАГОРЕ

bread1Засега не се отчита поскъпване на хляба в Търговищко, но това не е за дълго. Още не се знае точно откога ще започне повишаването, но според Хакъ Хасан - управител на „Яс-Ка" ООД, с поскъпването на брашното и това ще се случи. „Ние зависим от големите фирми. Ето например цената на тон брашно от Карнобат за закуски е вече 830 лв., за банички стана 910 лв., а за хляб - 720 лв. И цените продължават да растат" каза хлебопроизводителят. Така масовият бял хляб на „Яс-Ка", който в момента е 80 ст. за 700 гр, най-вероятно ще скочи на левче. По-високите цени на брашното ще се отразят също и на цените на закуските.

 • Написана от targovishtebg.com
 • Категория: Икономика

УКРАИНЦИ РАЗЧИТАТ НА БЪЛГАРСКИ ПЪТНИ СТРОИТЕЛИ

obl_upravitelОбластният управител Митко Стайков участва в работна среща, организирана във Варна от колегата му Данчо Симеонов, във връзка с възможността - фирми, занимаващи се със строителство на пътища и съоръжения от Варна, Шумен, Търговище и Добрич, да строят магистрали и пътища в Украйна. Чужденците предявили предпочитанията си към българските пътни фирми и направили предложения за изпълнението на пет проекта. Най-големият от тях е за строителство на магистрала в Крим, която да свързва Херсон и Феодосия. Другите проекти са за строително-ремонтни дейности на отсечки от пътища, както и за строителство на мост на Керченския пролив, което е от първа необходимост, поради наближаващото Европейско първенство по футбол през 2012 г. и Зимната олимпиада в Сочи през 2014 г.

 

 • Написана от targovishtebg.com
 • Категория: Икономика

НАБИРАТ ГОТВАЧИ И СЕРВИТЬОРИ ЗА ГЕРМАНИЯ

cooksОт Дирекция „Регионална служба по заетостта"-Русе информират, че в бюрата по труда в Търговищка област е започнал приемът на документи на кандидати за сезонна и постоянна работа в Германия. Търсят се квалифицирани готвачи и сервитьори. Изискването е да имат завършено професионално образование или завършен курс по специалността със съответния необходим трудов стаж по професията, както и добро ниво на владеене на немски език. Според заявката кандидатите по офертите за постоянна работа не трябва да са работили до момента в Германия по линия на междуправителствената спогодба и да са на възраст до 40 години.

 

 • Написана от targovishtebg.com
 • Категория: Икономика

ВТОРА ПРОИЗВОДСТВЕНА МОЩНОСТ ЩЕ СТАРТИРАТ В ТРАКИЯ ГЛАС

shishedjam„Тракия Глас България" ЕАД стартира процедура по ОВОС за инвестиционното си намерение за изграждане на втора производствена мощност за домакинско стъкло с капацитет 200 т/ден и увеличение на капацитета на съществуващата пещ от 207 на 225 т/ден - информират от завода в писмо до общинската администрация в Търговище. Предвижданото намерение за втора пещ ще бъде разположено на площ от 42 хил. кв.м, в непосредствена близост до наличната инсталация за производство на домакинско стъкло. За увеличение на капацитета на пещта няма да бъдат ползвани допълнителни площи. То ще се реализира чрез увеличение на количеството стъкло, изтегляно от нея, посредством влагане на повече стъклена маса за производство на даден продукт, чрез увеличаване и на скоростта на работа на формовъчните машини.

 • Написана от targovishtebg.com
 • Категория: Икономика

НОВ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЩЕ ПОМАГА НА ГРАЖДАНИТЕ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ

stanchevОбщина Търговище е поканена да кандидатства по проект за безвъзмездно финансиране по ОП „Техническа помощ" за изграждане на Областен информационен център. Идеята е да се популяризира европейската кохезионна политика и нейните цели. В центъра ще бъдат предоставяни услуги за граждани и неправителствени организации при изготвянето на проекти за кандидатстване по оперативни програми, разясни зам. кметът Стоян Станчев. Минималната безвъзмездна сума, която ще бъде отпусната за нашия град, е 275 хил. лв., а максималната - 400 хил. лв. Проектът ще продължи три години. По него ще бъдат разкрити три работни места. Предвижда се информационният център да се помещава в пристройката на къщата-музей на Стефан Куцаров.

 • Написана от targovishtebg.com
 • Категория: Икономика

ПРОМЯНА В РЕЖИМА НА ПОДАВАНЕ НА VIES-ДЕКЛАРАЦИИТЕ

nap2От тази годината всички фирми, които са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност и са задължени да подават VIES-декларации, трябва да изпращат ДДС-документите си в НАП само по електронен път, съобщават от офиса на ТД на НАП в Търговище. Това означава, че тези дружества, които са извършили вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги с място на изпълнение на територията на друга държава-членка през месец декември 2010 г., трябва да подадат до 14 януари 2010 г. по електронен път: VIES-декларацията за тези доставки, Дневниците за покупки и продажби и Справката-декларация по ЗДДС.

Подаването на ДДС-документи по електронен път е услуга на приходната администрация, която спестява време, средства и нерви на представителите на фирмите. За да се ползва обаче, е необходимо наличието на електронен подпис. Ако представителите на фирмата нямат такъв, то те могат да упълномощят друго дружество, което притежава електронен сертификат (например счетоводна фирма), да подава декларации от тяхно име чрез интернет.

Годишно по електронен път се подават над 1,5 милиона декларации по ДДС, а спестените средства на фирмите, по изчисления на НАП, са в размер на над 1 млн. лв.

 • Написана от targovishtebg.com
 • Категория: Икономика

СРЕЩА С БИЗНЕСА НА ТЪРГОВИЩЕ

biznesТази вечер в конферентната зала на хотел „Терра Европа" ще се проведе традиционната среща с бизнеса. Тя е по инициатива на кмета на Община Търговище - д-р Красимир Мирев. Темите, които ще бъдат обсъдени са: „Визия за градско възстановяване и развитие на Търговище до 2020 г." и „Градоустройствени акценти в историческото развитие на града".

 • Написана от targovishtebg.com
 • Категория: Икономика