charovna2017

обновена 2:06 PM EET, Nov 24, 2017

Новини

Новини

Полицията съдейства на Община Търговище за обезопасяване изграждането на новото кръгово кръстовище

krb 10171

От днес патрули на Районното управление на полицията в Търговище започват дежурства на бул. „Митрополит Андрей” около новото кръгово кръстовище, което се изгражда, информира пресцентърът на Общината.

Водачите ще бъдат глобявани за нарушаването на забраната за навлизане в строителния обект, възпрепятстване изграждането му и най-вече застрашаване живота на работниците.


Патрулите ще дават почасови дежурства по искане за съдействие от кмета на община Търговище д-р Дарин Димитров, тъй като шофьорите масово не спазват ограниченията на кръговото. То е част от проекта на Общината за модернизиране на градската среда по Оперативна програма „Региони в растеж”.


Очакванията са строителството да приключи до края на ноември, но работата е изключително затруднена от автомобилите, които лавират между работниците и машините. Само за 40 минути в понеделник на обекта са спрени и глобени 17 нарушители. При няколко инцидентни акции са документирани близо 100 нарушения на кръговото. Служителите на Районното управление са съставили 30 акта от по 30 лв. Издадени са и фишове на водачи, които не спазват ограниченията.


В момента продължават ускорените ремонтни дейности и на ул.”Паисий”, която е част от републиканската пътна мрежа. Обновяването й е по т.нар. технология „студено рециклиране” и изисква повишено внимание от страна на шофьорите, за да се извърши рехабилитацията качествено и в срок.


Ръководството на Община Търговище отново апелира гражданите да проявят повече търпение, за да се приключат строителните обекти. Средствата за ремонта на близо 3-километровата отсечка от републиканската мрежа, преминаваща през града, бяха издействани от кмета. Д-р Димитров внесе мотивирано искане за държавно финансиране за пътната инфраструктура, на която повече от 15 години са правени само кърпежи.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Новини

Над 21 хиляди в областта живеят под прага на бедността

tg09161

През 2016 г. линията на бедност в област Търговище е 257.8 лв. средномесечно на лице от домакинство, при 308.2 лв. за страната. Под прага на бедност са били 21.6 хил. лица, или 18.7% от населението в областта, при 22.9% за страната. Така Търговище се нарежда на 23-то място в страната, информират от Отдел „Статистически изследвания”.

В изследването, проведено през миналата година, са анкетирани 159 домакинства от област Търговище, от 22 населени места - 4 града и 18 села.


Относителният дял на бедните мъже в областта е 16.5%, а на бедните жени – 20.9%, посочват още статистиците.


В сравнение с 2015 г. размерът на линията на бедност намалява с 6.2%, а относителният дял на бедното население - с 1.9 процентни пункта.


Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните от изследването през 2016 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения за безработица, временна неработоспособност, бременност и майчинство, социални помощи, вкл. за отопление, на инвалиди и др.), равнището на бедност в област Търговище се повишава от 18.7 до 24.5%, или с 5.8 процентни пункта.


Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда. За целия период на наблюдение относителният дял на бедните е най-висок сред безработните лица.


Образователното равнище, което до голяма степен определя достъпа до по-добро кариерно развитие и по-добре платена работа, оказва съществено влияние върху риска от бедност при заетите лица. Най-висок е относителният дял на работещите бедни с начално и без образование С нарастване на образователното равнище относителният дял на бедните сред работещите намалява.
Оценките на бедността в зависимост от типа на домакинството показват, че бедността е концентрирана сред възрастните едночленни домакинства, самотните родители с деца, както и сред домакинства с три и повече деца.


През 2016 г. най-висок размер на линията на бедност средномесечно на лице от домакинство има област София (столица) - 472.6 лв., с равнище на бедност 20.2%, а с най-нисък размер на линията на бедност е област Видин - 194.3 лв., където равнището на бедност е 17.9%. Област Търговище заема 21-во място по размер на линията на бедност средномесечно на лице.


В област Търговище през 2016 г. 23% от населението живее в тежки материални лишения, при 31.9% средно за страната. В четири области процентът е по-нисък от този в област Търговище.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Новини

Община Търговище внедрява система за усъвършенстване на дейността си

oa 91117

Община Търговище продължава прилагането на Общата рамка за оценка (CAF) в администрацията, след като през 2005 г. бе пилотна община по CAF, по проект на Институт „Отворено общество“, информира пресцентърът й. В момента в администрацията се провежда обучение на екипа, който ще осъществява въвеждането на най-новата версия на СAF 2013. В него са включени служители от различни звена в местната администрация. Обучението включва представяне на системата CAF 2013 и нейното прилагане от ръководството на организацията. Обясняват се ползите от внедряването, отделните роли в администрацията и способите на комуникация вътре и извън нея.


CAF е инструмент, който подпомага организациите от публичния сектор в Европа. Ефективното управление на общините налага ръководството да използва разнообразни управленски мерки и инструменти, за да отговори на предизвикателствата и непрекъснато нарастващите изисквания на гражданите. Основната цел на системата е повишаване качеството на административните услуги в общината, подобряване на взаимодействието със заинтересованите страни - граждани, фирми и организации, НПО и други, както и повишаване мотивацията на служителите за работа в нея. Стъпките към осъществяване на целите са свързани с няколко подхода, сред които са: ясна комуникационна стратегия, създаване на организация за самооценка, идентифициране на силните и слабите страни и тяхното подобрение на база анализ от самооценката. Резултат от всичко това ще бъде разработването и осъществяването на план за подобрение работата в администрацията и формиране на организационна култура.


Очакванията са до края на февруари 2018 г. екипът от Община Търговище да разработи доклад от направената самооценка на администрацията, чрез който ще се определят областите, които се нуждаят от усъвършенстване и мерките за тяхното постигане.
Внедряването на CAF е по проект на Института по публична администрация: „ Въвеждане на Общата рамка за оценка в администрациите“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Новини

Община Търговище отново с Етикет за иновации и добро управление

oa 1610172

Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа беше присъден на Община Търговище за четвърти пореден път.

Сертификатът беше връчен на кмета д-р Дарин Димитров днес на официална церемония в Албена в рамките на годишната среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България.


Кандидатурата на Община Търговище е била потвърдена с анкетно проучване сред жителите и доклад на двама независими експерти за качеството на административните услуги. Специална комисия, председателствана от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, е разгледала документацията и становищата и е взела решение за присъждане на Етикета, който е с валидност 2017 – 2019 г.


Това е четвърти Етикет за иновации и добро управление, който защитава Община Търговище. Първият беше през 2011г., когато бяха отличени 11 български общини. На втората процедура през 2013 г. те станаха 16. През 2015 г. критериите покриха 18. На церемонията днес бяха отличени 17 общини от всички 265 в България.


Етикетът е морална награда, която се присъжда за покриване изискванията за качество на предоставяните административни услуги и служи за стимул за подобряването им. Той представлява кристален дванадесетостен, върху който са гравирани 12-те принципа на добро управление от стратегията за иновации и добро управление на Съвета на Европа.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Новини

Ремонтите на републиканския път през Търговище приключват този месец

oa 811171

До 30.11.2017 г. трябва да приключи рехабилитацията по цялата отсечка от републиканския път, преминаващ през Търговище, от бул. „Ал. Стамболийски” през бул.”Митрополит Андрей”, ул.”Паисий” и част от ул.”Кюстенджа”.

Това съобщи директорът на Областно пътно управление инж. Марчо Марчев при обход на трасето с кмета на община Търговище д-р Дарин Димитров, информират от пресцентъра на местната администрация.

В момента се работи на няколко участъка от 3-километровата пътна връзка. Повдигат се шахти, подменят се бордюри, фрезова се стара настилка и други. До дни, след приключване на ремонтните дейности на пътя край село Голямо ново, където остава около 1 км, в града ще влезе допълнително техника. По трасето предстои да бъдат направени и 6 повдигнати пешеходни пътеки. При рехабилитацията на отсечката са ремонтирани линейните отоци и е вдигнато нивото на пътя. За да се намалят водните потоци при обилни дъждове, които се стичат в ниската част до бившия завод „Смирненски”, ще се възстановят и повредени преди години отоци на бул.”Трайко Китанчев”. Припомняме, че строителните работи на републиканския път, преминаващ през града, се финансират със средства от държавата по искане на кмета на общината.

oa 811172
До края на месеца ще бъде завършено и изграждането на кръговото на бул.”Митрополит Андрей”, което ще бъде пуснато паралелно с ремонтираната отсечка от републиканския път. Страничните улици, около спортната зала, които също ще се рехабилитират в рамките на проекта за кръговото, ще бъдат готови до края на годината. Този обект се изгражда по Оперативна програма „Региони в растеж” по направлението за обновяване и модернизиране на градската среда.
До края на декември ще финализира и изграждането на новата улица на т.нар. „пробив Катрафилов”, увери инж. Божидар Тодоров от „Пътинженерингстрой-Т”, който също се включи в обхода на строителните обекти в града. Там предстои да започне полагането на тротоарни плочи. Обособяват се зоните за паркиране пред полицията и ще се полага асфалт.
Изпълнителите на обектите обсъдиха с кмета д-р Димитров и мерките за регулиране на движението, облекчаване на трафика и повишаване на безопасността. На бул. „Ал. Стамболийски”, в района на кръстовището с бул.”Трайко Китанчев” („Смирненски”), ще бъде направено кръгово. То ще бъде от типа временни съоръжения. Общината ще възложи проектирането и монтирането му. Планира се това да стане в първите месеци на 2018 г., съобщи д-р Димитров. За кръстовището на бул.”Трайко Китанчев” и бул.”Сюрен” се обсъжда монтирането на светофарна уредба. За нея ще се търсят средства също през следващата година. Все още няма решение за кръстовището на ул. „Капитан Данаджиев” с ул. „Паисий”. Според специалистите там няма пространство за направата на кръгово. Вариантите за този участък ще се търсят чрез организация на движението в рамките на транспортната схема, която се работи. Проектът й беше разгледан от експерти и върнат на изпълнителя за нанасяне на корекция, според препоръките, които са внесени, съобщи д-р Димитров.
Изпълнителите на обектите обсъдиха с кмета и затрудненията, които се създават от непрекъснатото навлизане на автомобили в района на изграждането на кръговото, където има поставени забранителни знаци. Неспазването им създава рискове за работниците и пречи на изпълнението. В тази връзка ръководството на Общината моли гражданите за повече търпение, да се съобразяват с наложените ограничения, за да не се стига до инциденти и обектът да бъде приключен навреме.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Новини

„Мениджър за един ден” и залесяване в Деня на българската община в Търговище

oa 1210171

12 ученици от Х и ХІ клас днес гостуваха в местната администрация в Търговище по повод Деня на българската община, който се отбелязва на 12 октомври. Учениците се срещнаха с кмета д-р Дарин Димитров, който ги запозна с основните аспекти в работата и отговорностите на служителите, информират от пресцентъра на Общината.


Представителите на средните училища „Св. Седмочисленици” и „Проф. Никола Маринов”, както и на Професионалната гимназия по икономическа информатика, гостуваха и на заместниците на кмета Рая Матева, Валентин Велчев и Митко Панайотов. На работните си места те им разказаха за ресорите, по които работят, проблемите и приоритетите в отделните направления. Секретарят Христалина Халачева ги въведе в основните теми и задължения, регламентирани в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Учениците посетиха и кабинета на председателя на Общинския съвет Хатидже Алиева, която също резюмира ангажиментите на местния парламент, неговия състав и функции.

oa 1210172
Посещението на учениците в Община Търговище е част от инициативата на "Джуниър Ачийвмънт" - "Мениджър за един ден".


Работният 12 октомври в администрацията в Търговище започна с празничен поздрав от името на кмета д-р Дарин Димитров, който той отправи към всички служители, общински съветници, кметове и наместници на населените места, работещите в звената и организациите, свързани с Общината. На електронните им пощи бяха разпратени поздравителни адреси.


„...Общината трябва да се грижи за всички заедно и за всеки поотделно. Като кмет и гражданин, бих искал всеки от нас да приема ангажираността си като призвание, в което влага всеотдайност, професионализъм и искрена съпричастност с политиките, които реализираме. Вярвам, че и Вие обичате града и общината си, че милеете за проблемите на общността, че оценявате по достойнство възможността да участвате в реализирането на устойчива общинска политика, насочена към гражданите.
Пожелавам Ви най-вече здраве, лична мотивираност, съпричастност и отговорност. Искам да пожелая на всички нас да изпитваме удовлетворение от участието си в процеса на развитие на Търговище и общината ни.


Убеден съм, че добрите новини за Търговище ще се случват, когато всички работим за тях”, гласи поздравът на кмета към всички, които и днес са на работните си места.
За да отбележат празника, служители на Общината се включиха в залесяване край язовир Пресиян. Там се засаждат над 100 дръвчета, дарени от Държавното горско стопанство на Община Търговище.

oa 1210173
От Общинско предприятие „Флора” пък изградиха около водоема 2 нови беседки и пейки, с които ще се възстанови и разшири зоната за отдих край язовира.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Новини

Близо 50 предложения направиха граждани за обогатяване на културната програма

tg09162

Близо 50 са предложенията на граждани и организации за обогатяване на културната програма на Община Търговище за 2018 г., получени в обявения срок за допитването. Свои идеи внесоха участници в клубове, неправителствени организации и други, съобщават от администрацията в Търговище.


Сред предложенията се открояват тези за провеждане на фестивали, срещи с известни творци, фолклорни събори с надигравания, графити фест, летни концерти и други.


Някои от участниците в допитването са изразили желания да бъдат построени закрит басейн, лятно кино и други, които не са свързани с темата, обявена от Община Търговище за обогатяване и разнообразяване на културния календар. Част от идеите не са и в правомощията на местната администрация, която няма как да ги финансира, но би могла да бъде партньор в осъществяването на подобни инициативи.


Всички предложения ще бъдат разгледани от специално създадена работна група, назначена със заповед на кмета д-р Дарин Димитров. В нея участват експерти в сферата на културата от различни организации, журналисти, общински съветници, представители на неправителствения сектор и местната администрация. Те ще изготвят селекция на идеите, според възможностите за реализиране и финансиране.

Списъкът ще бъде представен пред Обществения съвет по култура към кмета. Ще се търсят и възможности за осигуряване на съфинансиране за осъществяване на някои от работещите идеи, за да бъдат включени в календара на културните прояви на Общината за 2018 г.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Новини

Започват ремонтите в Детскa ясла „Първи юни“ и ДГ „Приказка“

pk 1110173

От днес започват ремонтните дейности в Детскa ясла №1 „Първи юни“ и ДГ №9 „Приказка“ в Търговище.

pk 1110171

Стартът на строително–монтажните дейности в двете детски заведения бе даден на официална церемония „Първа копка“ в присъствието на кмета на Търговище д-р Дарин Димитров, Никола Станчев – ръководител на проекта „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура”, председателя на Общинския съвет Хатидже Алиева, Росица Иванова – директор на детската ясла, Даниела Димитрова – директор на детската градина, общински съветници, служители от общинската администрация, представители на фирмите, изпълняващи строителството, строителния и авторския надзор, граждани.

pk 1110172

Ремонтът на детската ясла, която се намира на ул. "Трапезица", е на стойност близо 900 хил. лв., като след приключването му ще се извърши цялостна подмяна на наличното оборудване и обзавеждане на стойност 101 хил. лв.

pk 1110174
Бюджетът, предвиден за строителните работи в детската градина в кв. „Запад“ 2 възлиза на малко над 1 млн. лв., а за вътрешно оборудване и обзавеждане – 118 847 лв.


Срокът за изпълнение на строително–монтажните дейности е 5 месеца.


Ще бъде извършен основен ремонт на покрив, цялостно саниране, ремонт на стени и подове, смяна на врати с каси на помещенията, смяна на прозорци, осигуряване на достъпна архитектурна среда, ремонт на санитарни възли, в това число за инвалиди, подмяна на сградни ВиК инсталации, изграждане на отводнителни системи в дворовете, подмяна на осветителни и контактни ел. инсталации, видеонаблюдение, изграждане на детски площадки.


Изпълнители на строителните работи в двете детски заведения са фирмите „Радита“ и „ЖСП Стил“.

pk 1110175
Припомняме, че 4 обекта от образователната инфраструктура в община Търговище ще бъдат обновени и модернизирани за близо 10 млн. лв. Вече започна ремонтът на І ОУ „Христо Ботев, а след приключване на ремонтите и обзавеждането на ДГ №9 „Приказка” ще започнат строителните работи и в ДГ №7 „Снежанка“.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Новини

Над 1100 са празнуващите имен ден в община Търговище днес

menche zdravec

Над 1100 са жителите на община Търговище, които празнуват имен ден днес, показва справка на служба ГРАО.

747 са носещите името Димитър. Митковците са 116. Съгражданките ни, кръстени Димитринка, са 188. Други 64 са записани Димитрина и Димитричка.

На днешния ден празнуват и мъжете, носещи името Димо. В общината те са 69. Сред имениците на Димитровден има и Димитриос, Димитрий, Димитра-Мария и други.


Ръководството на община Търговище и лично кметът д-р Дарин Димитров поздравяват всички, които празнуват на Димитровден с пожелание за здраве, повече оптимизъм и сбъднати надежди за добруване.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Новини

Започна ремонтът на тренировъчния комплекс за 850 000 лв.

oa 101017

Кметът на Търговище д-р Дарин Димитров днес се запозна на място със стартиралия ремонт и обновяване на сградата на тренировъчния комплекс на ул. „Хр. Ботев”, за който бяха отпуснати целеви средства от държавата, в размер на 850 000 лв., информира пресцентърът на Община Търговище. Представители на  фирмата, определена за изпълнител на ремонтните дейности след проведената обществена поръчка, представиха пред д-р Димитров информация за извършените подготвителни и монтажни дейности на обекта.


Предстои ремонт на покрива и полагане на нова хидроизолация, за да се ликвидират течовете и влагата в залите. Ще бъде направена вътрешна топлоизолация, смяна на дограми и затваряне на прозоречни отвори с термопанели. Ще се изградят нова отоплителна, вентилационна, ВиК, ел. инсталации и противопожарна сигнализация. Ще се ремонтират санитарните възли и ще се боядисат всички помещения. Подовите настилки ще бъдат подменени или ремонтирани. Предвидено е да се изградят две нови външни противопожарни стълби и рампа за хора с увреждания.
Със заложените дейности по ремонтите, които ще обхванат 1848 кв. разгърната застроена площ, ще се реализират мерки за подобряване на енергийната ефективност, ще се намалят разходите за издръжка и други.

oa 1010172
Фирмата, която изпълнява ремонтите, е дала 3-месечен срок за извършване на всички предвидени дейности. Така сградата, в която тренират над 450 деца и младежи, ще бъде завършена до края на годината.
По време на обиколката из помещенията днес с кмета бяха служителите на Общината Иван Грозев и Цветанка Павлова, които са инвеститорски контрол от страна на Общинската администрация.
Сградата, в която тренират клубове по спортна и художествена гимнастика, борба, стрелба и други, е строена в периода 1968 – 1975 г. и досега не е правен основен ремонт. В последните години материалната база беше изключително амортизирана и неподходяща за провеждане на тренировки. Това наложи кметът на Търговище д-р Дарин Димитров да потърси спешно държавно финансиране за ремонтите. Наложи се да се направи и нов работен проект, което удължи времето за реализация. На обявената обществена поръчка първоначално не се яви нито един кандидат за ремонтите дейности. Това доведе до ново удължаване на срока, в който бяха внесени документите само на една фирма, с която беше сключен договор. Изготвен е график на дейностите, който ще бъде подсигурен със съответния брой работници от дружеството, увериха изпълнителите днес.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Новини

-2°C

Targovishte

Mostly Cloudy

Humidity: 95%

Wind: 0.00 km/h

 • 25 Nov 2017 9°C -2°C
 • 26 Nov 2017 11°C 2°C