обновена 3:26 PM EEST, Jul 9, 2020

Нови правила за прием в детските ясли разработи Община Търговище

  • Публикувано в Новини

deca dg prikazka

Нови правила за прием в детските ясли и яслените групи в детските градини в община Търговище са утвърдени със заповед на кмета д-р Дарин Димитров. С тях се въвеждат срокове за кандидатстване, както и нови критерии при класиране на децата.

За това информират от пресцентъра на местната администрация.

Родители, които планират детето им да тръгне на ясла през септември, подават заявления за прием до 31 март. Класирането ще е в периода от 1 до 10 април. Може да се кандидатства и през останалата част от годината, но децата ще се приемат при наличие на свободни места в групите.

Няма определени прилежащи райони към яслите. Документи могат да бъдат подадени за едно или повече заведения. 

С предимство при класирането ще бъдат деца и заявители с настоящ или постоянен адрес на територията на град Търговище от повече от 1 година. Преференции се ползват също от деца с починали родители, деца с трайни увреждания над 50%, деца на работещи родители, трето и следващо дете на многодетни родители, близнаци и други.

По-ранната дата на подаване на заявлението е без значение при класирането.

Кандидатстването става на място в съответните заведения. С цел сверяване на посочените в документите данни, се представят и оригинали на: удостоверение за раждане на детето; документ за самоличност на заявителя; документ за настойничество или за лице, полагащо грижи за детето; документи, доказващи основанията за предимство по допълнителни критерии.

Новите правила бяха разработени от Община Търговище, за да внесат повече прозрачност и обективност по отношение на приема в яслите.

Правилата са публикувани на уебсайта на местната администрация: https://www.targovishte.bg/education/file/2019/Fevruari2019/PravilaDetskiYasli2019.pdf