обновена 3:59 AM EEST, Jun 17, 2021

10,4% е равнището на безработица в Търговищко

  • Публикувано в Новини

60538604 568984443505377 7518981752258297856 n

През април постъпилите на работа регистрирани безработни от област Търговище са 421.

За това информират от Дирекция "Регионална служба по заетостта".

Започналите работа безработни без квалификация са 185, с работническа професия - 143, а специалистите със средно специално и висше образование - 93. Близо половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 62. Заетост е осигурена на 27 продължително безработни и на 15 безработни с намалена трудоспособност.

Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 333 безработни (броят им надхвърля с 51 този от март). С посредничеството на бюрата други 13 безработни от областта са наети по мерки, програми за заетост и схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.

Общо обявените през април свободни работни места от работодатели на територията на област Търговище са 309.

През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 291 места в бюрата по труда, което почти толкова, колкото през април миналата година. Те са предимно от частния сектор и в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от административните и спомагателни дейности (52), строителството (51), преработващата промишленост (35),  селското стопанство (95), селското стопанство (26), търговията (18), и др.

По програми, мерки за заетост и схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” в бюрата по труда в област Търговище през април са заявени 18 работни места.

Към края на април в трите бюра по труда в област Търговище – Търговище, Попово и Омуртаг, регистрираните безработни са 5132. Техният брой намалява с 33 в сравнение с края на март. Като търсещи работа лица са регистрирани и 72 заети, 31 учащи и 55 пенсионери.

Равнището на безработица за област Търговище, е 10,4%, при 10,5% през предходния месец. /В сравнение с април 2018 г. равнището на безработица е по-ниско с 1,0 процентен пункт./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за април 2019 г. е 5,6 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години, установени при Преброяване 2011 г.

По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Антоново – 28,4% /553 безработни лица/, следват общините Опака – 22,7% /542/, Омуртаг – 17,7% /1365/, Попово – 9,6% /1113/, и най-ниско в община Търговище – 6,1% /1559/.

Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на април са 2037 (40%) от всички регистрирани безработни в областта. От тях без специалност са две трети, а тези с основно и по-ниско образование са 64%.

По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 58%, с работнически професии – 29%, специалисти – 13%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование, които съставляват 51%, хората със средно образование са 43%, а висшистите – 6%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 50% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 41%, а младежите до 29 години – 9%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 330.