обновена 1:37 PM EEST, Jun 18, 2021

16 нови унифицирани заявления за услуги публикува в сайта си Община Търговище

  • Публикувано в Новини

sgrada obtrg0215

16 нови унифицирани образци на едни от най-често заявяваните административни услуги са публикувани в уебсайта на Община Търговище.

Промените са във връзка с приетите от Министерския съвет изменения в Наредбата за административно обслужване.

Сред новите заявления са тези за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние, за издаване на скици за недвижими имоти и разрешения за строеж, за одобряване на подробен устройствен план, за издаване на виза за проектиране, за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина и други.

Новите формуляри и документи са еднакви за всички общини в страната. Промяната цели намаляване на административната тежест и спестяване на време при получаването на резултата от извършената услуга.

Всички стандартизирани бланки са приложени за изтегляне към съответната услуга, за която се отнасят. Административно-техническите услуги, предлагани от Община Търговище, са публикувани на адрес: https://www.targovishte.bg/uslugi/menu.php