обновена 8:50 AM EEST, Jul 7, 2020

Представиха годишния отчет за изпълнението на общинския бюджет

  • Публикувано в Новини

60063120 430866717704552 8854572768629358592 n

Община Търговище отчита устойчивост на финансовите си резултати и през 2018 г.

Това сочи годишният отчет за изпълнението на общинския бюджет, който бе представен на публично обсъждане вчера.

Отчетът бе представен от зам.-кмета Валентин Велчев, а в обсъждането участваха кметът д-р Дарин Димитров, зам.-областният управител Панайот Димитров, общински съветници, ръководният екип на Общината, медии, граждани.

Първоначалният план на приходите е в размер на 44,26 млн. лв., а към края на годината уточненият план на приходите е 47,7 млн. лв.

Постъпилите приходи с държавен характер са 26 млн. лв. Това е с 2,32 млн. лв. повече, отколкото през 2017 г. Постъпилите приходи с общински характер са 17,38 млн. лв. За сравнение, през 2017 г. те са 16,4 млн. лв.

„Най–голям дял при делегираните дейности заемат разходите за функция „Образование” – 69%. Следват ги функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 10%, функция „Общи държавни служби“ – 8%,  „Здравеопазване” – 6%“,  обясни Велчев.  

При разходите за местни дейности най–голям относителен дял бележат разходите за функция „Жилищно строителство,благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” –  31%; функция „Образование” –  21%; функция „Икономически дейности и услуги” – 19%.

Актуализираният план на разчета за капиталови разходи е на стойност малко над 5 млн. лв., в т.ч. със средства предоставени от централния бюджет в размер на близо 1,6 млн. лв. Преходният остатък по бюджета от капиталовата програма е 1,039 млн. лв. Собствените бюджетни средства са 610 441 лв.

За ремонт на улици са вложени 1,18 млн. лв. От тях половин милион са за рехабилитацията на улици в населените места в общината. За ремонт на детски площадки в детските заведения и междублоковите пространства са вложени 114 382 лв.

На обсъждането зам.-кметът Велчев изтъкна, че в следващия управленски мандат ръководството на Общината няма да остави дългосрочни финансови задължения по заеми, теглени в последните 4 години.

„Към края на 2018 г. Община Търговище обслужва три заема. Два от тях са получени през 2014 г. Те са дългосрочни на обща стойност 2,59 млн. лв. от „Фонд за органите на местното самоуправление в България-ФЛАГ“. С тях са финансирани т.нар. „воден цикъл“ и ремонтът на централния площад. През 2019 г. единият от заемите към „ФЛАГ“ е погасен“, обясни Велчев.

До края на годината ще бъде погасен и краткосрочният нисколихвен заем към ОББ, получен през 2018 г. за мостово финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“. Така за погасяване ще останат 1,34 млн. лв. по тегления през 2014 г. заем, който е с падеж през 2024 г.

На отчета бе обсъдено и разходването на средства за реализацията на проекти, финансирани от Европейския съюз.

Годишният отчет на изпълнението на бюджета е заверен от Сметната палата през юни. След одита е изготвен доклад, който предстои да бъде внесен и на сесия на Общинския съвет.

Всички приложения и подробната информация за годишния отчет са публикувани на сайта на Община Търговище.