обновена 12:48 PM EEST, Sep 24, 2020

Започва плащането на местните данъци в Търговище

  • Публикувано в Новини

cao trg

От днес, 13 януари, започва плащането на местните данъци и такси за 2020 г. в Търговище.

Гражданите, платили в срок до 30 април налозите върху недвижимите имоти, превозните средства и такса битови отпадъци, ще получат 5 % отстъпка от пълния им годишен размер. Те ще участват и в традиционния жребий с предметни награди. Срокът за плащане на патентния данък с 5 % отстъпка е 31 януари.

До 31 март е срокът за плащане на таксата за притежаване на куче.

Съгласно закона, данъците върху превозните средства, недвижимите имоти, както и такса битови отпадъци могат да бъдат платени на две равни вноски – до края на юни и на октомври.

 Задълженията може да се платят в брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на отдел „Местни данъци и такси” в Центъра за административно обслужване на Общината.

Плащане може да се извърши и по сметката на Община Търговище: IBAN: BG60UBBS80028413869000, банка: ”ОББ” АД – клон Търговище. Отбелязва се и код за вид плащане: Данък върху недвижимите имоти: 442100; Такса за битови отпадъци: 442400; Данък върху превозните средства: 442300; Такса за притежаване на куче: 448013.

Сумите могат да бъдат заплатени и на касите на Изипей /Easypay/, чрез системата Ипей /ePay/ на уебстраницата www.epay.bg, както и на касите на „Български пощи” ЕАД.

Информация за размера на дължимите данъци и такси може да се получи в отдел „Местни данъци и такси”, както и на уебсайта на Община Търговище, чрез издаден ПИК код за проверка.