обновена 12:47 PM EET, Jan 26, 2021

Приеха бюджета на община Търговище

  • Публикувано в Новини

zs 300120

59 млн. лв. е бюджетът на община Търговище за 2020 година.

23 докладни внесе Община Търговище на първото заседание на Общинския съвет за годината. Най-важната сред тях бе тази за приемане на общинския бюджет за 2020 г. Той бе одобрен с 27 гласа „за“.

Годишният бюджет е в размер на 59 млн. лв. Общият размер на приходите е 57,5 млн. лв. Увеличението спрямо 2019 г. е 7,5 млн. лв. Разходната част е балансирана. В по-голямата част има увеличение на предвидените средства за различните дейности. Капиталовата програма възлиза на близо 6 млн. лв. В нея са заложени ремонти на улици в града и населените места в общината, където ще се обновяват и площади. Заложени са ремонти и на квартални пространства, тротоари, детски площадки и други.

Одобрено бе и предложението на кмета д-р Дарин Димитров Общината да кандидатства по програма за рехабилитация на уличното осветление на територията на града и кварталите Въбел и Бряг. Програмата е финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Докладната записка за отдаване на концесия на сградата на земеделската банка ще бъде разгледана на следващата сесия. Целта е да бъдат актуализирани условията на концесията, съобразно препоръките на  Комисията по икономическа политика, която заседава през седмицата.

По време на сесията бе определен съставът на Обществения съвет за социално подпомагане. Избрани бяха и членовете на Комисията за разглеждане на заявления за финансиране от общинския фонд „ин витро“, както и на Комисията за отпускане на стипендиите на деца с изявени дарби.

Бяха представени отчетите за състоянието на общинската собственост, за изпълнение на програмата за управление за изминалия мандат и дейността на Общинския съвет по наркотични вещества.

Кметът д-р Димитров представи пред съветниците и програмата си за управления за мандат 2019-2023 г.