обновена 12:48 PM EEST, Jun 15, 2021

Среща при областния за Водоснабдителна система "Дунав"

  • Публикувано в Новини

2105202

Областният управител Митко Стайков бе домакин на работна среща във връзка с прединвестиционното проучване за обект „Доизграждане и реконструкция на Водоснабдителна система „Дунав”.

В срещата участваха областните управители на Шумен и Разград, кметовете на Търговище и Шумен, управителите на ВиК-дружествата в трите областни града и ръководителите на фирмите, които ще обследват системата.

„Вярвам, че всички присъстващи сме заинтересовани и ще си сътрудничим ефективно, за да може в оперативно най-кратки срокове да бъде обменена необходимата информация за настоящото състояние на водоснабдителна система „Дунав“ – каза в началото областният управител на Търговище. Стайков подчерта, че всички ангажирани с казуса следва да проявят пълна ангажираност и отговорност за по-бързото обследване на трасето, което пък е предпоставка за последващо реновиране на системата.

Специалистите от ВиК-дружествата изтъкнаха, че е необходимо трасето на Водоснабдителна система „Дунав“ към областите Търговище, Разград и Шумен да бъде изградено наново, тъй като съществуващите съоръжения са силно амортизирани. Тази теза бе подкрепена от всички присъстващи на срещата  в пресцентъра на Областна администрация – Търговище.

Митко Стайков, който ръководи дейностите по прединвестиционното проучване на обекта, заяви, че с доизграждането на Водоснабдителна система „Дунав“ се цели осигуряването на допълнителен водоизточник за покриване питейно-битовите нужди на населението на трите области. Чрез осигуряването на водоснабдяване от алтернативния водоизточник ще има възможност да се запазят водни обеми в местни водоеми, които да се ползват за напояване от земеделски производители, а при необходимост и за промишлени цели.

Към момента Водоснабдителна система „Дунав“ се използва на приблизително 7% от капацитета си. При реализиране на дейностите по доизграждане и реконструкция ще може да се гарантира нормално водоподаване към жителите на областите Търговище, Разград и Шумен. По този начин ще се избегне моментът, в който да настъпи трайна липса на вода за питейно-битови и стопански нужди в региона.