обновена 6:38 AM EEST, Aug 12, 2020

Община Търговище внедрява онлайн платформа за обществени консултации

  • Публикувано в Новини

obtg 0620

Община Търговище, в партньорство с Клуба на нестопанските организации в града, ще внедри иновативната онлайн платформата за обществени консултации CONSUL.

Това ще се случи по проекта  „Вход за граждани“ на Форум „Гражданско участие“.

На платформата, която предстои да бъде изградена и адаптирана за нуждите на администрацията безвъзмездно от Форум „Гражданско участие“, ще бъдат публикувани проекти на общинските нормативни актове. Ще се провеждат анкети и допитвания. Предвижда се и обособяването на форум, в който гражданите да споделят идеи и предложения за подобряване качеството на живот в Търговище.

В хода на проекта ще се проведат обществени обсъждания с гражданите и граждански организации за начина на прилагане на новия инструмент. Българският център за нестопанско право ще направи анализ на нормативната база на Общината, регламентираща обществените консултации и взаимодействието с гражданите. На база анализа ще бъдат подготвени конкретни предложения за подобряване на нормативната уредба и механизмите за разширяване и улесняване на възможностите за участие на гражданите.

В графика на проекта се предвижда дейностите да започнат през юни тази година и да продължат до началото на 2022 г.

Внедряването на иновативната система CONSUL е в изпълнение и на приоритетите в програмата на кмета д-р Дарин Димитров за по-активно включване на гражданите в управленските процеси.