обновена 11:11 AM EEST, Aug 11, 2020

Община Търговище ще кандидатства с проект за закупуване на компютри на ученици, настанени в социални услуги

  • Публикувано в Новини

obtg 0620

Община Търговище да кандидатства пред Фонд „Социална закрила“ с проект за закупуване на техника, необходима за обучението на деца от 1 до 12 клас, настанени в социални услуги.

Това предлага в докладна до Общинския съвет кметът д-р Дарин Димитров.

Проектът предвижда да бъдат обхванати 8 деца от Центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, както и 3 деца от Комплекса за здравни и социални услуги. За нуждите на тяхното обучение ще бъдат закупени: компютърна конфигурация и/или преносим компютър, таблет, принтер и рутер. Заплатена ще бъде и такса за ползване на интернет до края на годината. Бюджетът за закупуване на посоченото оборудване е до 5500 лв. Не се изисква съфинансиране от страна на Общината.

Целта на проекта е на децата да се окаже подкрепа за усвояване на учебния материал и впоследствие да се повишат шансовете им за реализация на трудовия пазар.

Докладната записка с проектното предложение ще бъде разгледана от Общинския съвет на заседанието на 25 юни. Тя е публикувана в уебсайта на Общината:https://www.targovishte.bg/report/file/2020/25_06_2020/08_00_181_11062020.pdf