обновена 3:29 PM EET, Oct 27, 2020

Търговище на 13-то място с 1 051 лв. средна заплата

  • Публикувано в Новини

36728458 2147934918569195 9217623618266071040 n

Търговищко е на 13-то място с 1 051 лв. средна заплата за второто тримесечие на годината.

За това информират от местната статистика.

В област Търговище средната брутна месечна работна заплата за април 2020 г. е 1 036 лв., за май – 1 049 лв., а за юни – 1 069 лева.

В сравнение с останалите области на страната, през второто тримесечие на 2020 г., област Търговище е на 13-то място по показателя средна работна заплата. С най-високо средно месечно възнаграждение през второто тримесечие е София (столица) - 1 822 лв., а с най-ниско е област Благоевград - 886 лева. Средното възнаграждение за страната за второто тримесечие е 1 337 лева.

През второто тримесечие на 2020 г. средната месечна брутна работна заплата в област Търговище нараства спрямо първото тримесечие на 2020 г. с 1.2% до 1 051 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Строителство”, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” и „Образование”, а най-голямо намаление е регистрирано в дейност „Хотелиерство и ресторантьорство”.

В област Търговище през второто тримесечие на 2020 г. с най-високо средно месечно трудово възнаграждение са наетите лица в „Образование”, а най-ниско платени - в „Хотелиерство и ресторантьорство“.

Спрямо същия период на 2019 г., средната брутна месечна работна заплата през второто тримесечие на 2020 г. нараства със 7.7%, като в обществения сектор увеличението е с 11.3%, а в частния сектор - с 6.3%.