обновена 4:41 AM EEST, Jul 19, 2024

Инсталация „Шишеяд“ и в Търговище

  • Публикувано в Новини

20230607 123008

Община Търговище постави на площад „Независимост“ инсталацията „Шишеяд“, в която могат да се изхвърлят пластмасови бутилки.

По този начин градът се присъединява към кампанията “Искам да съм полезен…Рециклирай ме!” на сдружение „BG Бъди активен“. Целта е повишаване нивата на разделно събиране на отпадъците.

В инсталацията могат да бъдат изхвърляни бутилки до 3 литра. На съоръжението са поставени и табели с инструкции, указващи правилния начин, по който трябва да се третира бутилката преди да бъде пусната.

Събраните количества ще бъдат извозвани от Общинското предприятие БКС и предавани за рециклиране на „Екобулпак България“ АД.

Общината планира поставянето на подобни съоръжения и в други точки на града, които се посещават от голям брой хора.

Местната администрация си е поставила за цел повишаване нивата на разделно събиране на отпадъците и рециклирането на местно ниво.

Събраните и предадени за рециклиране и оползотворяване количества пластмаса и пластмасови продукти са 44 тона през 2021 г. и над 54 тона през 2022 г.