обновена 8:51 AM EEST, Sep 24, 2020

ИСКАХА ДА ПРОМЕНЯТ ОБЕКТ ОТ ПУБЛИЧНА В ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ В ОПАКА – ГУБЕРНАТОРЪТ ГО СПИРА

  • Публикувано в Новини

m_staikov22

 

 

Областният управител Митко Стайков упражни правомощията си за становище относно законосъобразността на решение, взето от Общинския съвет в Опака, съобщават от Пресцентъра на ГЕРБ. С него съветниците променят статута на имот - прилежащ терен към сградата на читалището от публична общинска в частна общинска собственост. Като мотив за решението е посочено - „предвидено в имота застрояване". Съгласно закона за общинска собственост, предложението за промяна на предназначението на обект от публична в частна собственост, трябва да бъде придружено от информация за вида и местонахождението на имота, акта за общинска собственост и обосноваващи мотиви. В конкретния случай нищо подобно не се е случило. Към докладната записка на кмета не е приложена скица от действащия подробен устройствен план. Липсва и копие от акта за общинска собственост, както и конкретни мотиви.

На практика, променяйки статута на сграда с културно, образователно и социално значение, Общинският съвет дава съгласие да бъде извършена процедура за разпореждане с прилежащия терен, като е предвидено в имота да се обособи търговски обект.

Най-парадоксалното в случая е, че в рамките на шест дни /между 5 и 11 януари/ местният парламент решава да възложи на кмета да извърши процедура за провеждане на публичен търг за учредяване право на строеж.

Общинските съветници толкова бързат, че дори не изчакват 14- дневния срок за обжалване на решението. Нещо повече - позволяват си да възложат и приемат направените оценки от лицензиран оценител, още преди изтичането на законовия срок. Показателен е и фактът, че гражданите на община Опака не са уведомени за разпореждането с имот с подобен статут, което показва недобросъвестни намерения.

Налице са немалко нарушения на процесуалния ред за осъществяване на подобен род процедури. На тези основания областният управител Митко Стайков спира изпълнението на двете решения и ги връща за ново обсъждане в Общинския съвет.