charovna2017

обновена 2:15 PM EEST, Aug 17, 2018

Новини

Новини

21 нарушения за изхвърляне на строителни отпадъци констатираха за месец в Търговище

36569374 2140002912695729 7815089845755183104 n

Отпадъци до 1 кубик се извозват безплатно по заявка

Множество сигнали за струпване на строителни отпадъци на обществени площи са постъпили в Община Търговище през изминалия месец, съобщиха от пресцентъра на администрацията. Констатираните при проверки нарушения през юни са 21. За първата половина на 2018 г. броят им е 93. За сравнение, през цялата 2017 г. са установени общо 101 нарушения, свързани с нерегламентирано струпани строителни материали на обществени площи. 

Последният случай е от 3 юли, когато след ремонтни дейности в кв. „Запад“ 2, граждани са изхвърлили строителни материали до контейнер за битови отпадъци, което е строго забранено. Така се ограничава достъпът на останалите граждани, които не могат да ползват контейнерите по предназначение и се затруднява работата на служителите на Общинското предприятие БКС, които са принудени да отстраняват отпадъците ръчно.


Санкциите за нерегламентирано струпване на строителни материали са в размер до 500 лв., а при повторно нарушение, глобата се налага в двоен размер.


Община Търговище напомня на гражданите, че осигурява безплатна услуга за извозване на строителни отпадъци до 1 кубик, след подаване на заявка в местната администрация на телефони 0601/6 86 58 и 0601/6 86 86. Транспортирането се извършва всеки четвъртък до обяд. Отпадъците трябва да бъдат поставени в чували и да се изнесат пред обекта в деня на извозването им.


За транспортиране на по-големи количества отпадъци се заплаща такса от 1,60 лв. на кубик за строителни отпадъци и 0,80 лв. за земни маси. Гражданите следва да подадат заявление за това в Центъра за административно обслужване в Общината. Транспортирането може да се извърши със собствен транспорт или с такъв на БКС. Цената на услугата се определя в зависимост от разстоянието от адреса до склада за строителни отпадъци в село Пролаз.


Община Търговище има сключени и договори за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, както и за опасни и едрогабаритни отпадъци.
Екипи на фирмата за събиране на непотребна електрическа и електронна техника и уреди извозват безплатно от адресите на гражданите ненужното оборудване на 21 число всеки месец. Заявки се подават на телефони 0800 14100, 0887 771 973 и e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..


Опасните и едрогабаритни отпадъци от домакинствата се приемат също безвъзмездно от фирма „Марекс“ ООД в Промишлената зона на Търговище. Извозването им се осъществява единствено със собствен транспорт.


Регистърът на площадките за предаване на различните видове отпадъци в Търговище е публикуван в сайта на Общината, в раздел „Околна среда“.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Новини

На 18-то място сме по заплати

trg otv09172

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на март 2018 г. се увеличават с 0.6% спрямо края на декември 2017 г., като достигат 27.6 хиляди, информират от Отдел „Статистически изследвания” - Търговище.

Намаление на наетите лица е регистрирано в единадесет икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Култура, спорт и развлечения”, „Финансови и застрахователни дейности” и „Професионални дейности и научни изследвания”. Увеличение се наблюдава в осем икономически дейности, като най-голямо е в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, „Транспорт, складиране и пощи” и „Селско, горско и рибно стопанство”.


Относителният дял на наетите е най-висок в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 33.4% и 12.1%.


Съпоставката с месец март 2017 г. сочи, че към 31.03.2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областта са с 0.6% по-малко.


По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение, областта заема 25-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 761 хил., а най-малък в област Видин – 16.6 хиляди.


В област Търговище средната брутна месечна работна заплата за януари 2018 г. е 806 лв., за февруари – 796 лв., а за март – 849 лева.

sb 110618
Средното възнаграждение в областта остава по-ниско от това за страната, което за първо тримесечие е 1 077 лева.


В сравнение с останалите области на страната, през първото тримесечие на 2018 г., област Търговище е на 18-то място по показателя средна работна заплата. С най-високо средно месечно възнаграждение през първото тримесечие е София (столица) – 1 456 лв., а с най-ниско е област Видин – 710 лева.


През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна брутна работна заплата в област Търговище намалява спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. с 6.7% до 817 лева.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление са „Операции с недвижими имоти” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”, а най-голямо увеличение се наблюдава в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, „Други дейности”, „Хуманно здравеопазване и социална работа”, и „Финансови и застрахователни дейности”.


В област Търговище през първото тримесечие на 2018 г. с най-високо средно месечно трудово възнаграждение са наетите лица в „Държавно управление” – 1 002 лева, а най-ниско платени – в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 551 лева.


Спрямо същия период на 2017 г., средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2018 г. нараства с 4.7%, като в обществения сектор увеличението е с 11.7%, а в частния сектор – с 2.4%.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Новини

10 акта за нерегистрирани кучета са издадени в Търговище

bezst kucheta

10 акта за липса на чипове на домашни кучета са издадени през юни на стопани в селата Пайдушко, Момино, Дългач и Братово, информират от пресцентъра на Община Търговище. Собствениците ще трябва да платят глоба в размер на 200 лв. Съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност те са задължени да поставят микрочип на любимците си и да ги регистрират в националната и общинска системи.


По-голямата част от актовете са съставени на собственици на ловни кучета. Припомняме, че съгласно промени в чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност ловните кучета не са освободени от такса и подлежат на чипиране и регистрация.


През юни са издадени и 4 предупредителни протокола, в които е указано на собственици на кучета с вече поставен микрочип, да ги декларират в Община Търговище. Според изискванията на Закона, регистрацията се счита за завършена след поставянето на чип, издаване на паспорт на кучето от ветеринарен лекар и декларирането му от стопаните в Общината.


Към момента броят на регистрираните в местната администрация кучета е 1900, а в националната информационна система – малко над 3000. Това означава, че стопаните на една трета от четириногите не са ги регистрирали в Общината.


Таксите за отглеждане на куче в Търговище са символични в сравнение с тези в други региони. За града са 10 лв. годишно, а за селата 5 лв. През 2018 г. постъпилите средства от таксата за домашни любимци в общината са 7 113 лв. През 2017 г. са 5 032 лв. Събраните суми се използват единствено за реализиране на Общинската програма за овладяване популацията на изоставените животни.

Благодарение на по-добрата организация по спазване на закона и набраните средства тази година са изградени и 12 нови клетки в Общинския приют за безстопанствени животни. С разширението общият им брой става 30. Направени са и 2 складови помещения за храна и медикаменти. 213 пък са кастрираните и маркирани в приюта кучета през първата половина на 2018 г.

За сравнение, броят им през цялата 2017 г., е бил 262.
Проверките за спазване на законовите изисквания за притежание и отглеждане на кучета продължават. Община Търговище отново апелира всички стопани съвестно да спазват законовите си задължения и да регистрират животните. Забранено е изоставянето им, каквито десетки случаи имаше през последните два месеца.

 

 • Написана от targovishte
 • Категория: Новини

Подобрение в работата на две от общинските предприятия предвиждат новите им директори

DSC01969

Днес, на пресконференция в сградата на местната администрация, кметът д-р Дарин Димитров представи новите директори на две от новообразуваните общински предприятия. Това са Гюрсел Хасанов, директор на Общинско предприятие „Детско и ученическо хранене“ и инж. Недялко Неделчев, директор на Общинско предприятие БКС.


„Конкурсите за директори на общинските предприятия се провеждат във връзка с преобразуването им от мероприятия и приемането на Правилници за устройството и дейността им от Общинския съвет. Според тях кметът на общината назначава директора на общинското предприятие след провеждане на конкурс“, обясни кметът д-р Димитров.


Директорът на „Детско и ученическо хранене“ Гюрсел Хасанов е завършил Стопанската академия в гр. Свищов с бакалавърска степен „Застраховане“ и магистратура „Финансов мениджмънт“. Той има опит като инспектор в застрахователно дружество, а от 2014 до 2017 г. е управител на „Общински пазари“ ЕООД. Той обясни, че кухнята-майка към общинското предприятие ежедневно приготвя храната за 1200 деца в градините и 1600 ученици на територията на Търговище. Хасанов заяви, че ще работи за повишаване качеството на приготвяната храна, чрез осигуряване на още по-добри продукти за приготвянето й. Ще бъдат проведени разговори със снабдителите, така че доставяните от тях продукти да отговарят на най-високо качество. Той обясни, че общинското предприятие активно работи и за получаване на обратна връзка от директорите на учебните заведения, за да се набележат конкретни мерки за подобряването на предлаганата услуга.


Новият директор на Общинско предприятие БКС инж. Неделчев по образование е машинен инженер. Последните 22 години е работил като главен инженер на една от големите фирми в Търговище, която изпълнява обекти в цялата страна и зад граница. Негов приоритет ще бъде подобряване организацията на работа на предприятието и закупуването на нова техника. Тя е необходима във връзка с постоянно увеличаващия се обем работа на предприятието, което се занимава със сметопочистването, сметоизвозването и поддържането на пътната мрежа на територията на общината. БКС е оператор и на Регионалното депо за неопасни битови отпадъци. След неговото запълване, което се очаква да се случи в края на 2018 г., сметта от община Търговище ще започне да се извозва на Регионалното депо в Шумен.


„Увеличение на такса смет в тази връзка не се предвижда“, зави кметът д-р Димитров. Той обясни, че сумата за извозването на отпадъците до депото в кв. „Дивдядово“, Шумен, ще бъде приблизително еднаква с тази, която Общината в момента отделя за сметоизвозване.


Община Търговище днес обяви и конкурс за директор на Общинско предприятие „Обреди“, след преобразуването му, считано от 1 април 2018 г. Желаещите да кандидатстват трябва да подадат документи в Общината в срок до 5 юли 2018 г. Образец на заявлението за участие и всички необходими документи са публикувани в сайта Община Търговище.

Пресцентър Община Търговище

 • Написана от targovishte
 • Категория: Новини

Мият и оросяват улиците в Търговище през горещите дни

bul mandreikoli

Общинското предприятие БКС започва миене и оросяване на основните улици и булеварди в Търговище през горещите дни, информира пресцентърът на администрацията. От началото на седмицата екипи на предприятието почистват определения маршрут с мотометачка, за да се намали запрашаването на въздуха.


В ранните сутрешни часове, от 06.00 до 10.00 часа ще се извършва миене на улиците, а по-късно ще започва и оросяването с цистерна. За да не прекъсва работата по планираните дейности, БКС е въвело двусменен режим на работа на екипите.


Миенето и оросяването ще се извършват по цялата дължина на следните улици: „Трети март“, „Трайко Китанчев“, „Поп Сава Катрафилов“, „Александър Стамболийски“, „Сюрен“, „Цар Освободител“, „Митрополит Андрей“, „Паисий“, „Кюстенджа“, „Васил Левски“, „Скопие“, „Христо Ботев“ и „Георги С. Раковски.


Дейностите ще продължат във всеки от очакваните горещи дни през месеците юни, юли и август. Заложената сума в общинската план-сметка за миене и оросяване на улици е общо 24 000 лв.

 

 • Написана от targovishte
 • Категория: Новини

Забраниха брането на липов цвят в Търговище

trg otv09172

Кметът д-р Дарин Димитров издаде заповед за забрана на бране на липов цвят, рязане, чупене и увреждане на липови дървета на територията на община Търговище. Забранява се и събирането на липовия прашец и ползването му за търговия.

За това информираха от пресцентъра на местната администрация.


Дейността по контрол на забраната на територията на града ще се осъществява от директорите на Общинските предприятия „Социални и охранителни дейности“ и „Флора“. За опазване на дърветата в населените места в общината отговорност носят кметовете и кметските наместници.


При констатирани нарушения ще се съставят актове за установяване на административни нарушения. Санкциите са в размер от 50 до 500 лв., съгласно Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Търговище.

 

 • Написана от targovishte
 • Категория: Новини

1000 апартамента обхваща програмата за енергийна ефективност в Търговище

oa 1306182

Днес бе отслужен водосвет по повод приключване дейностите по саниране на блока на ул. „Георги Бенковски“ 7.

Той бе обновен по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. По покана на живущите присъстваха кметът д-р Дарин Димитров, областният управител Митко Стайков, зам.-кметът Митко Панайотов и секретарят на общината Христалина Халачева.

oa 1306181
„Радостно е, че живущите в блока са едни от тези, които повярваха в програмата за саниране и благодарение на нея сега имате едни по-уютни домове. Уверен съм, че с въвеждане на мерките за енергийна ефективност чувствително ще намалеят и разходите за отопление, каквато е и целта на програмата“, каза д-р Димитров.


Над 850 000 лв. са вложени в обновяването на блока, в който има общо 72 апартамента. Ремонтните дейности включват поставяне на топлоизолация на външните стени и покрива на сградата, подмяна на старата с нова PVC дограма, подмяна на хидроизолацията, както и въвеждане на енергоспестяващо осветление в общите части.


Така, строително-ремонтните дейности по 10 от общо 15 сгради, които Националната програма обхваща, са завършени. Предстои въвеждане в експлоатация на 8 от тях, а 2 обекта са с вече официално издадено разрешение за ползване.

Други 3 блока пък са в напреднал етап на работа или пред приключване. Има 1 блок, чийто проект е в процес на одобрение, а друг е в процес на изготвяне. Общо 1000 са апартаментите, включени в санирането по Националната програма в Търговище.


В Търговище има 28 сдружения на собственици по Националната програма, а от 2016 г. 4 сдружения чакат сключване на договор с Българската банка за развитие.

 

 • Написана от targovishte
 • Категория: Новини

Търговище отбеляза Дeня нa Бoтeв и зaгинaлитe зa cвoбoдaтa и нeзaвиcимосттa нa България

34192238 2205078622850560 8372686633543139328 n

С oбщoгpaдcĸo пoĸлoнeниe и пoднacянe нa вeнци и цвeтя в Търговище беше отбелязан Дeнят нa Бoтeв и зaгинaлитe зa cвoбoдaтa и нeзaвиcимocттa нa Бългapия.

34138885 2205072786184477 6370427460592336896 n
Πoĸлoнeниeтo започна малко преди 12 часа пpeд пaмeтниĸa нa Hиĸoлa Cимoв – Kypyтo, знaмeнoceц нa Бoтeвaтa чeтa. Taм, yчeници oт І OУ „Xpиcтo Бoтeв“ пpeдcтaвиха пoeтичнaтa ĸoмпoзиция „Бoтeв – лeгeндa зaвинaги“.
Toчнo в 12.00 чaca, в пpoдължeниe нa тpи минyти, cиpeнитe в Tъpгoвищe и цялaтa cтpaнa oпoвecтиxa oтдaвaнeтo нa пoчит ĸъм пaмeттa нa гepoитe.

34284653 2205072956184460 5722277051214331904 n

Mнoгo гpaждaни и oбщecтвeници ce cъбpaxa пpeд пaмeтниĸa нa Hиĸoлa Cимoв - Kypyтo, зa дa ce пpeĸлoнят пpeд вeличиeтo нa пaднaлитe зa cвoбoдaтa нa Бългapия. Сред тях бяха кметът на Търговище д-р Дарин Димитров, народниte представителi д-р Венка Стоянова и проф. Светла Бъчварова-Пиралкова, областният управител Митко Стайков, председателят на Общинския съвет Хатидже Алиева и др.

34123054 2205078476183908 1256494211453157376 n

 • Написана от targovishte
 • Категория: Новини

Опресняват уличната маркировка в Търговище

oa 220617

Общинските предприятия „Социални и охранителни дейности“ и БКС работят по опресняването на уличната маркировка в Търговище, информираха от пресцентъра на местната администрация.


От днес екипите на „Социални и охранителни дейности“ възстановяват пешеходните пътеки и хоризонталната маркировка в районите на ДГ №7 „Снежанка“ в квартал „Запад“ 1, ДГ №2 „Осми март“, както и на кръстовището на ул. „Скопие“ и бул. „Митрополит Андрей“. Предвижда се дейностите да приключат до края на седмицата.


Общинското предприятие БКС пък опреснява осевите линии на ул. „Александър Стамболийски“, бул. „Митрополит Андрей“ и ул. „Паисий“.


Приключена е работата в районите на улиците „Трайко Китанчев”, „Трети март“, „29 януари”, „Никола Симов“, „Васил Петлешков“, „Бяло море“ и „Ивайло“, както и в парк „Борово око“.


Опресняване на уличната маркировка в града се извърша няколко пъти в годината, в зависимост от износването на боята.

 • Написана от targovishte
 • Категория: Новини

Кметът на община Търговище поздрави децата за празника им

DSC01837

Кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров присъства на прояви по случай Международния ден на детето – 1 юни.

Днес той откри детския празник, организиран от Обединен детски комплекс и Община Търговище пред Драматичния театър. В своето приветствие пожела на малките ни съграждани да изживеят едно безгрижно детство, изпълнено с мечти и приятели.

DSC01858
„Грижата за Вас днес, означава по-добър свят утре. Затова искаме да Ви изградим един уютен, зелен и подреден град, в който да имате възможност да развивате своите таланти, да бъдете щастливи и успешни.“, каза д-р Димитров.

DSC01889
По-късно кметът присъства и на театралната постановка „Пепеляшка“ в III ОУ „П.Р. Славейков“, изпълнена от учениците от VI и VII клас. Той поздрави децата за труда им и пожела и занапред да бъдат все така активни в училищните дейности, за да се изградят като успешни личности, които да имат роля и в обществения живот на града.


Следобед проявите за празника продължават в 14.30 часа с прожекции на любими детски анимационни и игрални филми в Регионална библиотека „Петър Стъпов“ и концертна програма от 18.30 часа в ОНЧ „Напредък-1864“ Търговище, с участието на театралната студия и ученици от музикалната школа към читалището.

 

 • Написана от targovishte
 • Категория: Новини

17°C

Targovishte

Mostly Clear

Humidity: 85%

Wind: 6.44 km/h

 • 19 Aug 2018 29°C 17°C
 • 20 Aug 2018 28°C 17°C