charovna2017

обновена 2:19 PM EEST, Sep 25, 2017

Образование

Образование

Предлагат 44 маломерни паралелки за новата учебна година в община Търговище

deca kl staq

44 паралелки, с изключения от минималния брой ученици, са сформирани в общинските училища в Търговище през тази учебна година. Недостигът в тях, за да отговарят на нормативите, е общо от 187 ученици. 


Това става ясно от постъпилите докладни записки, с мотивирани искания за допускане на такива маломерни паралелки, информира пресцентърът на Община Търговище. Те са внесени в Община Търговище от директорите на 11 училища. Сред тях са 9 основни училища, Спортното и Професионалната гимназия по земеделие.


Ръководствата на основните училища се позовават и на законовата разпоредба да се осигури задължително обучение на децата до 16-годишна възраст. РУО - Търговище е издало положителни становища за всяко училище. На тази база е изготвено предложение до Общинския съвет да гласува разрешение за сформиране на маломерните паралелки.


Най-много класове, с изключение от минималния брой ученици, има в училището в село Подгорица, където всички 7 паралелки (от 1 до 7 включително) имат недостиг на деца. С по 5 маломерни класа ще протече учебната година в селата: Вардун, Голямо ново, Дралфа, Надарево и Макариополско. В Лиляк има 4 такива паралелки. В Драгановец, където има слети паралелки, ще има и 3 маломерни. В ІV ОУ „Иван Вазов” и във ІІ ОУ „Н.Й. Вапцаров” има по 1 маломерна. 2 са в Професионалната гимназия по земеделие и 1 в Спортното училище.
Заседанието на Общинския съвет, на което ще се гледа предложението на администрацията, е на 28.09.2017 г., от 09.00 часа.

Снимка: Архив

Близо 5500 деца участваха в извънкласните дейности по интереси през миналата година

1ou 60517

55 училища от област Търговище са били включени в дейностите по проект „Твоят час“ за учебната 2016/2017 г., отчитат от РУО. За развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка, бяха сформирани 370 групи за извънкласни дейности по интереси с общ брой обхванати ученици 5498 от всички възрастови групи (49.08 % от учениците), става ясно от изнесените данни.


Тематичните области, в които участваха учениците през миналата учебна година, са наука, техника и технологии, здравно образование и здравословен начин на живот, гражданско образование, предприемачество, програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене, изкуства и култура, спорт.


Най-голям брой групи по интереси са сформирани в: I Средно училище “Св. Седмочисленици” - 25 групи, II Средно училище “Проф. Никола Маринов” - 32 групи и I Основно училище “Христо Ботев” - 20 групи.
Училищата, които са сформирали най-голям брой групи за преодоляване на обучителни затруднения са: I Средно училище “Св. Седмочисленици” – Търговище с 13 групи, III Основно училище “П.Р. Славейков” – Търговище с 10 групи и Средно училище “Св. св. Кирил и Методий” - Антоново с 12 групи.


444 ученици са получили отличия и награди от участия в конкурси, състезания и други съревнования.

Снимка: Архив

Ученици от Търговище отбелязаха Световния ден на мира

2su 210917

21 септември – Световния ден на мира – отбелязаха единадесетокласниците от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, информира сайтът на гимназията 2su-tg.com.

Те организираха учебния ден под мотото „Заедно за мир!“. Изразиха своето отношение към конкретни глобални проблеми чрез различни дейности: запознаха се с посланието на Антонио Гутереш – генерален секретар на ООН; подбраха в интернет мисли на известни личности по темата; четоха стихотворения и написаха свои послания за мир; слушаха песента на Ринго Стар, посветена на мира; рисуваха различни символи на доброто и справедливостта; обсъждаха, споделяха.

Инициативата осъществиха членовете на училищния клуб „Евронавигатор“ в екип със своя учител по литература Йорданка Филева. Целта е младите граждани на Европа и света да се научат да мислят в контекста на глобалното общество, от което са част.

Обявиха конкурс за началник на образователния инспекторат в Търговище

rio tab16Обявен е конкурс за шеф на образователния инспекторат в Търговище.


Кандидатите трябва да имат не по–малко от 5 години професионален опит, придобит в области на дейност, свързани с организацията, контрола и управление на системата на предучилищното и училищното образование, както и опит в административна структура, пряко свързана с провеждането на държавната политика в областта на образованието. Те трябва да притежават и опит в обучението на деца и ученици в системата на предучилищното и училищното възпитание и такъв - на ръководна длъжност в областта на образованието.


Основната цел на длъжността „началник на регионално управление на образованието“ е да планира, организира, координира, контролира и отговаря за дейността на регионалното управление на образованието, като подпомага министъра на образованието и науката при провеждане на държавната политика в областта на образованието на територията на съответната област. Контролира прилагането и спазването на Закона за предучилищното и училищното образование, на държавните образователни стандарти и на другите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование от институциите на територията на съответната област. Организира, координира, контролира и/или участва в изпълнението на областни, национални и международни образователни програми и проекти, имащи отношение към предучилищното и училищното образование. Организира и контролира осъществяването на приема на ученици в училищата от областта. Обявява и организира конкурси по реда на Кодекса на труда за заемане на длъжността „директор“ на общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа, както и центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми. Организира изпълнение на държавната политика, свързана с квалификацията на педагогическите специалисти на територията на съответната област като планира, координира и контролира дейности за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти на регионално ниво. Координира и контролира дейностите, свързани с приобщаващото образование в образователните институции в областта, е записано в обявлението за конкурса на министър Красимир Вълчев.


Конкурсът ще бъде проведен на два етапа чрез тест и интервю.


Крайният срок за подаване на документи е 11.09.2017 г. включително.

Двама са кандидатите за началник на образователния инспекторат в Търговище

rio tab16Двама са допуснатите кандидати до конкурса за длъжността началник на Регионално управление на образованието – Търговище.


Това става ясно от публикувания на сайта на Министерството на образованието и науката списък.


Срокът за подаване на документи беше 11 септември. Спазили са го и отговарят и на другите условия за участие в конкурса двама кандидати - Албена Добрева и Елка Станчева.

Добрева е подала документи и за участие в конкурса за шеф на РУО-Разград.

Елка Станчева беше зам. областен управител на Търговище.


Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 28 септември в сградата на МОН. Интервюто с издържалите теста ще се проведе в същия ден.

Специална награда от международен образователен форум за екип от I ОУ „Христо Ботев“

1ou 40917

В периода 26 - 31 август 2017 г. СОК „Камчия“ беше домакин и съорганизатор на семинар на тема: „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците“. Форумът се провежда за поредна година, в партньорство с Фондация „Устойчиво развитие за България“ и СБУ, под патронажа на МОН.


В семинара участваха над 200 учители и специалисти от цялата страна, работещи в сферата на извънкласната дейност от детските градини и училищата, както и от центровете за личностно развитие и приобщаващо образование. Събитието бе заключителна част от IV международен конкурс „Развиваща и подкрепяща среда – творчество, успеваемост, духовност“, в който бяха представени различни педагогически практики и авторски решения на проблемите в дейностите по интереси за младите хора. Престижната инициатива бе открита от председателя на СБУ д.ик.н. Янка Такева. Тя сподели: „Необходимо е извънкласните дейности да станат приоритет на държавата. Именно те пренасят знанието от класните стаи и създават условие за успех и развитие на таланта и духовното израстване на децата. Българската образователна система е една от най-добрите в региона и сред 10-те най-добри в Европа“.


Участниците в семинара се включиха в дискусия на тема: „Личностните и социалните умения на детето и ученика за приобщаване и адаптиране към преходите в образователната система“, в кръгла маса „Частно средно училище „Юрий Гагарин“ – реализация на проекта „Училище на бъдещето“ и в творческа работилница „Хайде на хорото“.
Кулминация на събитието бе церемонията по награждаване на отличените в конкурса, която се проведе на 30 август, а неин специален гост беше г-н Красимир Вълчев – министър на образованието и науката.
Изключителен успех постигна педагогически екип от I ОУ „Христо Ботев“ – Търговище, получил Специална награда на председателя на СБУ /в раздел „Извънкласни дейности“/ за доклад и мултимедийна презентация на тема: „Вдъхновени и истински“, обобщаващи 10-годишния креативен опит на театрална студия „Вълшебната завеса“. Отличените с грамоти и предметни награди педагогически специалисти са Галина Станчева – главен учител по БЕЛ, и Ивелина Захариева – старши учител по музика. Те получиха специални адмирации от Янка Такева за силната мотивация в професионалните си изяви и постижения през годините и за вдъхновението, което даряват на своите възпитаници.

Дърво на желанията засадиха ученици от Търговище

2su 180917

Осмокласници от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище започнаха новата учебна година с интересна инициатива. Организирани от Славка Георгиева – старши учител по български език и литература, те се събраха в училищния двор, за да засадят своето дърво на желанията, съобщава сайтът на гимназията 2su-tg.com.

Идеята се ражда още в края на миналата учебна година. Тогава учителката ги запознава с произведенията, които ще изучават в осми клас, но нейните препоръки за ваканцията не се изчерпват с традиционния списък на задължителните книги. Тя им пожелава през лятото да мечтаят, да посрещнат изгрева поне веднъж, да бъдат позитивни, да четат когато и каквото искат.

Пораснали и усмихнати, осмокласниците оживено разказваха за прочетеното, споделяха очаквания за това, което им предстои. Всеки си пожела нещо – успех, здраве, приятелства, любов… Учениците ще се грижат за своето дърво на желанията, а то „ще разказва“ за тях на следващите поколения. Те получиха и ново предизвикателство – задачи по проекти на тема ,,Дървото разказва“, свързани с профила на съответния клас.

Инициативата ще допринесе за изграждането на атмосфера в класовете, предразполагаща към споделяне и опознаване, към естествени отношения на приятелство – както между учениците, така и между тях и учителите им. Тя се подкрепя от родителите, които ще се включат и в други дейности на осмокласниците.

Д-р Венка Стоянова участва в работна среща в Регионално управление на образованието - Търговище

gerb 280817

Народният представител и член на Комисията по образование и наука в Народното събрание д-р Венка Стоянова участва в работна среща между експерти на Регионално управление на образованието и директори на училища - представители на работодателските организации в системата на образованието в област Търговище.


На срещата бяха дискутирани взаимодействието на РУО с директорите на училищата и прилагането на законовите норми, разписани в Закона за предучилищното и училищното образование.

Участниците в срещата представиха пред народния представител своите идеи за усъвършенстване на управлението в образователната система, както и затрудненията, които срещат при осъществяване на дейността си.

Бяха направени предложения, административните наказания по Закона да не се налагат от кметовете, а от други институции. По-висок контрол при повишаване квалификацията на учителите, промени в наредбата за приобщаващо образование, както и въвеждане на такса за издаване на дубликат на документ за завършена образователна степен, бяха част от темите, обсъдени с д-р Стоянова.

След дискусия по направените предложения народният представител пое ангажимент да представи поставените въпроси пред членовете на Комисията по образование и наука в Народното събрание и пред Министерството на образованието и науката.

Пресцентър ПП ГЕРБ Търговище

Областният управител откри новата учебна година в Търговище и в село Славяново

ou 1509171

Областният управител на Търговище Митко Стайков откри новата учебна година в ІІ СУ "Проф.Никола Маринов" в областния град.
Той поздрави първокласниците като им пожела да тръгнат смело по пътя на знанието.
На по-големите ученици областният управител припомни, че " бъдещето е на знаещите и на можещите", а на учителите Митко Стайков пожела спорна учебна година.

ou 1509172
По-късно областният управител поздрави учениците и учителите в ОУ "Васил Левски" и малчуганите в ДГ "Зарайск" в село Славяново, община Попово.
Той изпълни поетия ангажимент към тях и им подари касетофон, който да ползват през новата учебна година.

Пресцентър на областна администрация Търговище

Близо 20 вакантни места за учители в Търговищко преди старта на учебната година

prazni chinove2

Близо 20 са обявените вакантни учителски места на сайта на Регионално управление на образование в Търговище месец преди началото на новата учебна година.


Най-много се търсят учители в Омуртаг. ПГ по транспорт и лека промишленост е обявила свободини позиции за преподаватели по философия, география и икономика, руски език, английски език, физика и математика и физическо възпитание и спорт.

В ПГ "Симеон Велчев" в Омуртаг има свободни места за учители по история и цивилизация, английски език и по руски език с допълване по изобразително изкуство.


Втора гимназия "Проф. Никола Маринов" в Търговище търси да назначи двама учители по английски език, а срокът за подаване на документи е 25 август.


Трето ОУ "П.Р.Славейков" в Търговище е обявило вакантно място за заместник-директор по учебната дейност.


В ОУ "Св.Кл.Охридски" - Попово набират ресурсен учител, учител ЦДО в начален етап и преподавател по физическо възпитание и спорт.


Профилирана гимназия "Христо Ботев" в Попово търси да назначи учители по български език и литература и по физическо възпитание и спорт.

За повече информация ТУК.

На добър час през новата учебна година пожела кметът на ученици и преподаватели в І СУ „Св. Седмочисленици”

oa 1509172

„Удоволствие и вълнение е за всички нас отново да се съберем в празничния ден в училищата, призовани от първия звънец на новата учебна година. Няма сърце, което да не трепне на 15 септември. Празничен ден, свързан с емоцията и отдадеността на професията, с ангажираността в учебния процес за постигане на повече знания, с носталгията на красивия спомен от ученическите дни”.

С тези думи кметът на община Търговище д-р Дарин Димитров започна приветствието си към ръководството, учителите, учениците и родителите за откриването на новата учебна година в І СУ ”Св. Седмочисленици”.


Д-р Димитров благодари на преподавателите за тяхната всеотдайност, която по възрожденски отстояват, независимо от трудностите, които всички преживяваме. „Предизвикателствата пред Вас се множат с всяка следваща година. Обществото изисква Вие не само да предавате ценни знания, да подпомагате деца и младежи в избора им на път в живота, но и да градите етичните устои на поколенията в съвремието”, каза още кметът и допълни, че училищата се нуждаят от подкрепа и разбиране.


„Нека споделяме отговорностите си с учителите и учениците, защото проспериращи поколения, град и държава се градят с отдаденост и споделеност от всички”, каза още д-р Димитров.


20 поздравителни адреса за откриването на новата учебна година връчиха представители на ръководството на Община Търговище в училищата. Зам.-кметовете бяха гости на тържествата в училища в града. Рая Матева присъства на празника във ІІ СУ ”Проф. Н. Маринов”, Емине Якубова приветства учениците и учителите в ІV ОУ „Иван Вазов” и езиковата гимназия „Митрополит Андрей”, Валентин Велчев в Професионалната гимназия по икономическа информатика, а Митко Панайотов в техническата гимназия „Цар Симеон Велики”. Секретарят на Общината Христалина Халачева, главният архитект Дарина Димитрова и председателят на Общинския съвет Хатидже Алиева гостуваха на празника на І ОУ „Хр. Ботев” и ІІІ ОУ „П.Р. Славейков”, които тази година ще учат в една сграда.

oa 1509171

12 детски градини и училища в Търговище стават средищни

4sou trg13За първи път 4 детски градини от община Търговище ще бъдат предложени за средищни през учебната 2017 – 2018 г. В списъка на този тип учебни заведения са включени и 8 училища. За това съобщават от пресцентъра на Общината.

Предложението се очаква да бъде гласувано на предстоящата сесия на Общинския съвет на 27 юли. След приемането му кметът на община Търговище ще внесе списъка в Министерството на образованието и науката.


Според Закона за предучилищното и училищното образование за средищни учебни заведения се определят детски градини, които обучават най-малко 4 пътуващи деца. Критерият за училищата е да приемат най-малко 10 ученици от други населени места, в които също няма учебно заведение. Транспортът до най-близката образователна институция е безплатен за всички ученици.


ДГ №11 „Звънче”, ДГ „Първи юни” с. Макариополско, както и групите в с. Търновца и с. Маково се очаква да приемат общо 53 деца в задължителна предучилищна възраст през предстоящата учебна година. Те ще бъдат превозвани от 19 населени места.


541 пътуващи ученици от 36 населени места ще се обучават в предложените средищни училища. Най-много ученици, 151 на брой, се очаква да приеме Трето ОУ „П. Р. Славейков”. Прогнозните данни за Четвърто ОУ „Иван Вазов” са за 112 деца от 1 до 7 клас. Останалите са Второ ОУ „Н. Й. Вапцаров”, както и основните училища в селата Драгановец, Дралфа, Лиляк, Макариополско и Надарево.
За учениците ще се осигурява целодневна организация на учебния ден и обедно хранене.


С определянето на средищни детски градини и училища се създават условия семействата от малките населени места да не бъдат принудени да ги напускат, заради образованието на децата си.

Народният представител д-р Венка Стоянова откри учебната година в III ОУ „П. Р. Славейков“

gerb 150917

Народният представител от ПП ГЕРБ д-р Венка Стоянова откри учебната година в Трето основно училище „Петко Рачев Славейков“ в Търговище.

Тя поздрави преподавателите и учениците, като им пожела ползотворна учебна година, здраве и успехи.

Народният представител прочете поздравителен адрес от Председателя на комисията по образование и наука в 44-то Народно събрание Милена Дамянова. „Само партньорството между учители, родители и ученици има силата да променя, да превърне училището в истински храм на знание, ценности и идеи за бъдещето. Желая на всички здраве, лично щастие и професионални успехи“, се казва в поздравителното слово на Милена Дамянова.


Поздравителен адрес по случай първия учебен ден беше прочетен и от кмета на община Търговище д-р Дарин Димитров. „Нека споделяме отговорностите си с учителите и учениците, защото проспериращи поколения, град и държава се градят с отдаденост и споделеност от всички.Успешна учебна година!“, пише в приветствието си д-р Димитров.

Пресцентър ПП ГЕРБ Търговище

Поредни отличия за възпитаници на I ОУ „Христо Ботев“

1ou hb tgНа XV Международен конкурс по уеб дизайн и компютърна графика за ученици и студенти - Украйна, 2017 г. ученички от I ОУ „Христо Ботев“ заеха престижни позиции в класирането.


В категория „Най-добра 2D-растерна графика“, възрастова група до 11 години, на III място е Ясмин Тунчер Кърджалиева – V клас.

Във възрастова група 12 - 14 години отново с III място се поздрави Мария Захариева Георгиева – VI  клас.


В категория „Уеб сайт“ /12 - 14 години/ на III място е класиран изключително успешният екип на седмокласничките Радостина Богословова и Християна Калбурджиева.

 

Tърсят учитeли и възпитaтeли в Търговище

prazni chinove2Девет са незаетите все още свободни учителски места в Търговищко към днешна дата, съобщиха от Бюрото по труда.


Три от позициите са за Търговище. Търсят се преподавател по физкултура и спорт и учители ГЦОУД в начален и прогимназиален етап. Обявени са още две места за помощник възпитатели със средно образование.


Шест са учителските позиции, обявени от бюрото по труда в Омуртаг. Тук се набират преподаватели по философия и етика, английски език, начален учител и възпитатели.


Повече информация ТУК.

Първа награда за разказ на възпитаничка на Втора гимназия в конкурса „Зелената планета 2017“

2su 70717

Мариела Петкова, завършила през настоящата учебна година ХІІ клас, профил „Хуманитарен“ във Втора гимназия, завоюва І място в Националния конкурс „Зелената планета 2017“, в раздела за проза.

През април 2017 тя написа своя разказ на екологична тема, който ѝ донесе престижното отличие – грамота, медал и покана за безплатно участие в двуседмичен международен творчески лагер в СОК «Камчия». Като ученичка в ХІІ клас, Мариела участва в училищния литературен клуб с ръководител Йорданка Филева – главен учител по български език и литература. Талантливото момиче се представи отлично на кандидатстудентските изпити и вече е прието в специалността „Журналистика“ в Софийския университет.


Конкурсът е част от Международния детски екологичен форум "Зелената планета 2017", в който участват ученици от различни възрасти в девет раздела – проекти, рисунки, литературни творби, репортажи, сайтове, песни и др. Негови организатори на национално ниво са Фондация "Устойчиво развитие за България", Руският културно-информационен център и Националният дворец на децата.
Включен е в Националния календар за изяви по интереси на МОН.

II СУ Търговище

Вижте маршрутите за извозване на децата от І ОУ „Христо Ботев“ до ІІІ ОУ „П. Р. Славейков“

1ou hb tgМаршрути за извозване на учениците от І ОУ „Христо Ботев“ до ІІІ ОУ „П. Р. Славейков“ по повод предстоящия ремонт на училищната сграда публикува ръководството на школото.

МАРШРУТ 1

Кв. „Запад“ (паркинг на МБАЛ - Търговище) – бул. „Трайко Китанчев“ – бул. „Ал. Стамболйски“ (спирка „Почивка“) – бул. „Митрополит Андрей“ (спирка бензиностанция „Величков“) – ул. „Радецки“ – ул. „Цар Симеон“ – ул. „Ивайло“ – III ОУ „П. Р. Славейков“.

МАРШРУТ 2

СУ за ученици с увреден слух „Св. Иван Рилски“ – ул. „Трети март“ (спирка VI Детска градина) – бул. „Митрополит Андрей“ (спирка „Стария бряст“) – „Сити“ център – ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ – ул. „Христо Ботев“ (спирка „Пазара“, пред D - банка) – ул. „Цар Симеон“ – ул. „Ивайло“ – III ОУ „П. Р. Славейков“.

МАРШРУТ 3

Магазин „Греко“ – ул. „Паисий“ (спирка Дом „Майка и дете“) – ул. „Кюстенджа“ (спирка срещу хотел „Терра Европа“, втора спирка – срещу Държавен архив) – ул. „Васил Левски“ (спирка „Автогара“) – ул. „Скопие“ – ул. „Ивайло“ – III ОУ „П. Р. Славейков“.

Сутрин: 7,15 ч. тръгване от посочените спирки към ІІІ ОУ.
Обед: 13,00 ч. тръгване от посочените спирки към ІІІ ОУ.
Вечер: 18,30 ч. тръгване от ІІІ ОУ към посочените спирки в обратна посока.

Допълнение: На обед в 12,30 ч. училищният автобус взима учениците от начален етап и ги връща по следния маршрут: III ОУ „П. Р. Славейков“ – ул. „Васил Левски“ (спирка „Автогара“) – ул. „Кюстенджа“ (спирка пред Държавен архив, втора спирка – хотел „Терра Европа“) – ул. „Паисий“ (спирка Дом „Майка и дете“) – ул. „Славейков“ – ул. „Г. С. Раковски“ – ул. „Поп Сава Катрафилов“ – ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ – І ОУ.

Търговищко училище с награда от конкурса „Посланици на здравето“

mz 60717

В Министерство на здравеопазването бяха наградени финалистите в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Проект със заглавие „Наученото ни учи!”, на възпитаници от Специално училище за ученици с увреден слух „Свети Иван Рилски”, гр. Търговище, с ръководител Росен Милачков, е награден с поощрителна награда във възрастовата група 9 - 12 клас.


Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК) и Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).


Конкурсът „Посланици на здравето” се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, с цел превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето. Той цели да събуди интереса на учениците и да засили осведомеността им за мерките за намаляване и ограничаване на преждевременната смъртност, заболеваемост и последствията за здравето от основните хронични незаразни болести (сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести, диабет), свързани с рисковите фактори - тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на хранене и ниска физическа активност.

Снимка: МЗ

Момиче от Търговище пътува до Москва за награда

2su 50917

Единадесетокласничка от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище бе на едноседмична екскурзия в Москва, като награда от Международния ученически конкурс “Заедно в XXI век“.
Десислава Георгиева спечели първо място със своето есе, посветено на битката за Москва през Втората световна война. Учениците посетиха най-красивите забележителности на многомилионния град.


Групата бе приета от посланика на България в Русия Бойко Коцев в сградата на посолството. Победителите представиха себе си, училищата си, своите проекти, с които са спечелили конкурса и изразиха впечатленията си от видяното в руската столица, разказва Йорданка Филева – главен учител в търговищката гимназия.

Конкурсът се организира от Фондация „Устойчиво развитие за България“. Той е включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците. Тази година екскурзията се реализира и с подкрепата на Фонд „Русский мир“.

Снимка: II СУ Търговище

Стипендия за талантлив ученик от Втора гимназия

2su 50717

Десетокласник от Търговище ще получава стипендия по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г., приета с ПМС № 46 от 8 март 2017 година.

Димо Радостинов Русев е възпитаник на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“. Той има много награди в областта на литературата.

Само през учебната 2016/2017 година със свои литературни есета Димо спечели първи места в Националните конкурси „Бог е любов“ и "Земята - наш дом" и трето място в Националния ученически журналистически конкурс „Григор Попов“ Разград.


Размерът на стипендията на Димо е 135 лв. месечно за период от 12 месеца. Ученикът работи в екип със своя преподавател Йорданка Филева – главен учител по български език и литература.

Снимка: II СУ Търговище

14°C

Targovishte

Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 6.44 km/h

  • 26 Sep 2017 18°C 11°C
  • 27 Sep 2017 17°C 11°C