обновена 1:37 PM EEST, Jun 18, 2021

На работна среща в Търговище обсъдиха план-приема за следващата учебна година

1601191a

Държавният план-прием за учебната 2019/2020 ще бъде ориентиран към осигуряване качествено професионално образование и обучение на кадри за приоритетни икономически сектори, в които има голяма потребност от работна ръка.

Това стана ясно на проведената работна среща, организирана от Регионалното управление на образованието в Търговище.

В срещата участваха директорите на неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища от областта, които ще осъществяват прием в VIII клас в паралелки за профилирана и за професионална подготовка за следващата учебна година. Сред присъстващите бяха още областният управител Митко Стайков, представители на бизнеса и други заинтересовани страни.


„Приоритетно трябва да се повиши процентната стойност на приетите по професии, като се включат специалности, които да отговарят на потребностите на бизнеса от работна ръка. Ще се съобразяваме и със състоянието на училищната мрежа и броя на завършващите седмокласници”, заяви в началото на срещата началникът на РУО – Търговище Елка Станчева. Тя съобщи, че докато през миналата учебна година седмокласниците са били 1 016, през тази учебна година те са 968. Началникът на РУО уточни, че за учебната 2019/2020 година Министерството на образованието и науката следва политики на преструктуриране на приема, като водещи ще бъдат STEM профилите софтуерни и хардуерни науки, математически и природни науки, както и професии и специалности от професионалните направления, свързани с водещите отрасли от националната икономика като електротехниката, електрониката, машиностроенето, IT индустрията и др.


Общо 16 училища – профилирани и професионални гимназии, средни и обединени училища и едно специално училище са подготвили своите предложения за ДПП. Директорите на 14 от тях представиха своите мотиви за разкриването на професии и специалности, като 6 от тях са нови, а други са защитени. Ще бъде предложена и една дуална паралелка от ПТГ „Цар Симеон Велики”, като идеята е учениците да трупат практика и опит в заводите на стъкларския холдинг.


На срещата присъстваха и представители на Бюрата по труда, които представиха най-търсените свободни работни места.


Представителите на бизнеса също изразиха позицията си, че изпитват нужда от кадри, които да са добре обучени и подготвени за пазара на труда. Именно поради тази причина в края на декември са одобрени 14 нови защитени специалности от професии с очакван недостиг.


Предстои да бъде изготвено обобщено предложение за ДПП, което ще се предостави за съгласуване на комисията по заетостта към областния съвет за регионално развитие.