обновена 7:40 AM EEST, Oct 1, 2020

ПГТХВТ „Алеко Константинов” партньор на Център „Амалипе”

0603191

Заместник областният управител Панайот Димитров гостува в Професионалната гимназия по туризъм и хранително-вкусови технологии „Алеко Константинов” – Търговище.

Поводът бе провеждането на първата работна среща между училището и Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” за обхващане на учениците от уязвимите групи в образователната система. Гости на проявата бяха още кметът на града д-р Дарин Димитров, експерти от Регионалното управление на образованието, кметовете на селата Вардун и Подгорица и др.

„Това сътрудничество, което поставяме днес, е един шанс за училището”, заяви заместник областният управител при откриването на срещата. Той увери присъстващите в категоричната подкрепа на областната управа при реализирането на съвместни бъдещи инициативи и пожела успех на участниците.

„Като цяло нашите професии и специалности са едни от най-търсените в туристическия бизнес и по този повод реализираме един успешен държавен план-прием. Но имаме и нашите предизвикателства и проблеми, свързани с обхващането на учениците и мотивирането им”, каза директорът на училището Йордан Шиваров. Той допълни, че се нуждаят от подкрепа и партньори, чрез които заедно и с общи усилия да обхванат децата от уязвимите групи в образователната система и да им осигурят качествено обучение. Шиваров заяви и амбицията си ПГТХВТ да бъде включена в списъка на средищните училища.

В Център „Амалипе” членуват над 250 училища от цялата страна. ПГТХВТ е член от месец януари. Предвижда се Центърът да провежда обучения на учителите, и родителския клуб. В работата с учениците ще бъдат организирани кампании за продължаващо образование, работа по индивидуални случаи, утвърждаване на практиката „ученици – наставници” като мярка за превенция на отпадането и реинтеграцията в училище и др. форми. В помощ на партньорите вече са привлечени и медиатори – родители и кметове на населени места, които да помагат за обхващането на учениците.