обновена 7:40 AM EEST, Oct 1, 2020

Момчетата преобладават в професионалните училища в областта

trg hora0515

285 ученици от I до VII клас са напуснали общообразователните и специалните училища в Търговищко през миналата учебна година, информират от Отдел „Статистически изследвания” – Търговище.

Към 1.10.2018 г. учебни занятия в област Търговище се водят в 41 общообразователни и специални училища, като учениците в тях са 8.4 хиляди. В сравнение с предходната учебна година броят на училищата намалява с 1. В една паралелка в общообразователните и специалните училища се обучават средно по 21 ученици.

През 2018 г. основно образование в общообразователните и специалните училища са завършили 1.0 хил., а средно образование - 345 ученици.

Учителите (без директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните и специалните училища през учебната 2018/2019 година са 800.

Професионалното образование и обучение в област Търговище през учебната 2018/2019 година се осъществява в 9 професионални гимназии. Общият брой на учащите в тях е 2.6 хиляди.

В професионалното образование преобладават момчетата, които са  60.2% от общия брой на учениците в тази образователна степен.

През учебната 2018/2019 година учителите в професионалните училища са 205.

През 2018 г. средно образование в професионалните гимназии в област Търговище с диплома са завършили 395 души.

92 ученици са получили диплома в професионални гимназии за придобиване на втора степен професионална квалификация; 303 ученици са получили диплома  в професионални гимназии и паралелки за придобиване на трета степен професионална квалификация в професионалните училища в област Търговище.