обновена 12:48 PM EEST, Jun 15, 2021

39 екипа връщат деца и ученици в училище

a1507191

Вчера се проведе заседание на Областния координационен център, във връзка със създаването и функционирането на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Целта на ОКЦ е да регулира взаимодействието на институциите, ангажирани с обхвата и задържането на децата и учениците в образователната система.

На заседанието присъстваха областният управител Митко Стайков, началникът на Регионалното управление по образование Елка Станчева, заместник-кметове и представители на петте общини от област Търговище, експерти от РДСП, РЗИ, ОДМВР - Търговище и Бюрата по труда.

Митко Стайков откри заседанието, откроявайки добрите съвместни усилия на институциите на територията на област Търговище, дали резултат при справяне с връщането в образователната система на необхванати или отпаднали деца и ученици през изминалата учебна година.

По информация на началника на РУО - Търговище през учебната 2018/2019 г. на територията на Областта са определени 39 района и е утвърден съставът на 39 екипа за обхват, съставени от 334 участници.

По данни на Информационната система за реализация на механизма /ИСРМ/ от 01.01.2018 г. до настоящия момент за 149 деца и ученици има зададени мерки. От тях 46 са върнати в училище.

С цел налагане на наказания по реда на чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование, екипите за обхват трябва регулярно да предоставят на общинските кметове информация за установени нарушения. По данни на Информационната система до кметовете са подадени 317 писма от директори за нарушения по чл. 347 от ЗПУО.