обновена 3:59 AM EEST, Jun 17, 2021

Набелязаха регионалните образователни приоритети за новата учебна година

  • Публикувано в Образование

20181211 105848

Съвещание с директорите на всички образователни институции в област Търговище се проведе в края на миналата седмица.

Работната среща бе организирана от Регионално управление на образованието – Търговище и на нея присъстваха и представители на МВР, ДАНС, РЗИ и Военно окръжие – Търговище. 

Началникът на РУО Елка Станчева представи приоритетните дейности по изпълнение на националната образователна политика през настоящата учебна година. Тя обърна внимание на дейностите и новите моменти по изпълнение на политиките по обхващане и включване на децата и учениците в образователната система – създаването и функционирането на екипи за превенция, етапите за работа и др. Станчева представи още контролната дейност и методическата подкрепа от страна на РУО, основните моменти в модернизацията на професионалното образование и обучение, предизвикателствата и приоритетите в образователния процес, както и новите моменти, свързани с училищната документация. 

Съвещанието продължи с представяне на  иновативни практики при обучение, терапия и рехабилитация на деца и ученици със СОП. Христо Христов – директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в Търговище (РЦПППО), представи методите за усъвършенстване на допълнителната подкрепа и методическото подпомагане за развитие на успешни педагогически практики. 

По време на срещата Елка Станчева съобщи, че през тази учебна година ще се създаде Регионален методически съвет към РУО, чиято основна цел ще е насочена към планиране, организиране и провеждане на инициативи, свързани с оказване на методическа подкрепа на директорите и учителите, популяризиране на добри педагогически практики и повишаване на резултатите на учениците чрез разнообразни форми на педагогическа подкрепа. 

Новината е тагната с: руо търговище съвещание