обновена 12:48 PM EEST, Jun 15, 2021

Директори на училища и работодатели обсъдиха план-приема за следващата учебна година

  • Публикувано в Образование
ruo 12191
В Търговище се проведе среща за предварително представяне и обсъждане на държавния план-прием за учебната 2020/2021 учебна година.
В работната среща, организирана от образователния инспекторат, взеха участие директорите на професионалните гимназии, средните и обединеното училища, както и представители на фирми и работодателски организации. 
 
Проявата бе открита от Елка Станчева, която заяви че през следващите години ще е налице очакван недостиг на кадри със средно професионално образование. Според анкетно проучване, проведено от Областна администрация Търговище сред местни работодатели, най-търсени са професиите в преработващата индустрия, като нарастват и потребностите от икономически специалисти. Станчева уточни, че приоритетни в план-приема ще бъдат STEM профилите и професиите.
 
Директорите на училищата представиха планираните професионални и профилирани паралелки. В подкрепа на професионалните гимназии се изказаха представители на местни фирми и работодатели, според които все по-трудно се намират добре обучени кадри за обявените от тях свободни работни места. 
 
Според прогнозните целеви стойности за област Търговище 35 е максималният брой паралелки за прием на ученици в VIII клас за следващата учебна година, уточняват от РУО.