обновена 1:37 PM EEST, Jun 18, 2021

Пет нови специалности догодина

  • Публикувано в Образование

a1202209

Утвърдиха държавния план-прием за предстоящата учебна 2020/2021 година.

Това стана на заседание на Комисията по заетостта.

Държавният план-прием определя броя на местата за ученици в VІІІ клас след завършено основно образование в паралелките за професионална и профилирана подготовка в училищата на територията на областта.

Началникът на РУО направи анализ на реализирания план-прием за настоящата 2019/2020 учебна година. От планирани 16 паралелки в профилираните гимназии и средните училища са реализирани 15. В професионалните гимназии са планирани 25 паралелки, като са реализирани 24,5 паралелки. С тези резултати област Търговище се нарежда сред 9-те области в страната, които са показали отлични резултати при планирането и реализирането на план-приема на ученици за учебната 2019/2020 година.

Анализът на образователния инспекторат сочи, че голям интерес се наблюдава към професиите, които успешно се реализират на трудовия пазар, свързани с хранителните технологии и икономическите специалности. Интерес има и към професионалните гимназии, които притежават развита материално-техническа база, висококвалифицирани педагогически специалисти и успешно си взаимодействат с бизнеса от съответния сектор. Запазва се тенденцията за засилен интерес на кандидат-гимназистите към общообразователните училища, поради високите резултати от държавните зрелостни изпити и успешното реализиране във висшите училища в страната и чужбина.

През настоящата учебна година се наблюдава най-малък брой седмокласници в областта през последните 10 години – общо 908 ученици. За сравнение, през 2010 година седмокласниците са били 1111 ученици.

Наред с традиционните професии, в три професионални гимназии от областта през следващата учебна година ще се предлагат общо 5 нови професии - помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца; дуална паралелка - металообработващи машини; графичен дизайн; механизация на селското стопанство – дуална паралелка; спедиция транспортна и складова логистика. През следващата учебна година общо в четири училища от областта ще се осъществява дуално обучение.