обновена 12:48 PM EEST, Jun 15, 2021

Раздават продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ в детските градини и училищата

1ou 19

От днес, 28 април 2020 г., започва предоставянето на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.

Раздаването им ще се извърши до 7 май 2020 г. в 24 училища и 9 детски градини на територията на област Търговище.

По схема „Училищен плод“ са обхванати 4281 деца и ученици, а по схема „Училищно мляко“ – 3719 деца и ученици.

Предоставяните за консумация продукти ще бъдат плодове, зеленчуци, сирене и кашкавал, съгласно действащите правила и изисквания за качество, съхранение и доставка. Продуктите ще бъдат опаковани в индивидуални опаковки. Децата и учениците ще получат полагащите им се количества продукти за периода 13 март - 13 май 2020 г.

За област Търговище доставката ще се извършва от четири фирми при стриктно спазване на противоепидемичните изискванията за транспортна и лична хигиена.

За създаване на необходимата организация Регионално управление на образованието – Търговище поддържа постоянни контакти с общинските администрации, Държавен фонд „Земеделие“, Североизточно държавно предприятие – Шумен, Държавно ловно стопанство „Черни лом“ – Попово, Държавно горско стопанство – Търговище и Държавно ловно стопанство – Омуртаг.

Продуктите ще се доставят в училищата и ще се раздават от директорите на родителите по предварително изготвени списъци. Голяма част от директорите са създали нужната организация със съдействието на общинските администрации и кметствата, а транспортирането на продуктите от училището до населените места по местоживеене на учениците ще се извършва от Държавните горски предприятия.