обновена 12:48 PM EEST, Jun 15, 2021

Родителите удовлетворени от обучението в електронна среда

uch 01192

1 551 родители на ученици от 44 училища в област Търговище са се включили в проучването на образователния инспекторат във връзка с обучението в електронна среда.

Най-голям интерес са проявили родителите на най-малките ученици.

Близо 98% от анкетираните отговарят, че детето им е включено в някаква форма на дистанционно обучение. 38 родители посочват, че тяхното дете не е обхванато в обучение от разстояние. При разглеждане обаче на техните отговори на останалите въпроси в анкетата става ясно, че с тези ученици се работи от разстояние чрез други комуникационни канали - социални мрежи, електронен дневник, електронна поща, разнасяне по домовете на обучителни материали на хартия, записани електронни уроци, БНТ и др., отчитат в анализа си от РУО – Търговище.

Като най-голямо предимство родителите отчитат факта, че могат да наблюдават обучението на децата си. Най-голям недостатък според тях е прекалено дългото престояване на децата пред компютърните устройства.

Да се дават по-малко домашни и да не се претоварват децата с прекалено много информация препоръчват родителите от Търговище.  Те искат още да се спазва продължителността на часовете от 20 минути, както и повече консултации по някои предмети.

Като цяло, след запознаване и анализиране на отговорите, родителите са удовлетворени от обучението в електронна среда, от училищните ръководства и учителите, но желаят завръщане в класните стаи.