обновена 8:31 AM EEST, Sep 23, 2020

Шест търговищки училища са с нови директори

169072 188003354545715 4422651 n

От 3 август 2020 г. 6 училища в област Търговище вече са с нови директори.

Изборът се извърши чрез конкурс, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование. За 8 училища бяха обявени овакантените места за длъжността „директор“. За участие в конкурсите документи подадоха 8 кандидати за 6 училища, като за ПГЗ гр. Търговище и ПГЕС гр. Търговище не се явиха кандидати за директорските места, поясниха от РУО Търговище.

           

Четирима директори на училища в община Търговище, които до провеждането на конкурсите бяха временно изпълняващи длъжността, са избрани да останат на директорските места. Това са Йордан Шиваров на ПГТХВТ „Алеко Константинов“ гр. Търговище, Надежда Коева на СУ „Никола Симов“ гр. Търговище, Наталия Миланова на Трето ОУ „П. Р. Славейков“ гр. Търговище и Мария Янева на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Драгановец.

           

Атанас Атанасов е класиран на първо място за ПГ „Христо Ботев“ гр. Попово. До провеждането на конкурса той бе директор на ОУ „Отец Паисий“ с. Водица. На негово място за временно изпълняващ длъжността е определен Момчил Александров.

           

За директор на ОУ „Христо Ботев“ с. Ломци е избран Георги Колев.

Участниците в конкурсите бяха оценявани от 5-членна комисия, съставена от представители на РУО – Търговище, МОН, общинските администрации и обществените съвети към съответните училища.