обновена 3:59 AM EEST, Jun 17, 2021

Директорите на образователните институции от област Търговище преминаха обучение за прилагане на нови технологии в образователния процес

  • Публикувано в Образование

IMG 20200903 095416

Преди старта на новата учебна година ръководствата на училищата и детските градини от област Търговище преминаха обучение на тема „Дигитализацията на образованието: новите информационни и комуникационни технологии в училище” с лектор доц. Надежда Калоянова.

Основните цели на програмата по Дигитализация на образованието и ИКТ в училище са насочени към познаване системата на новите технологии, придобиване на умения за работа с тези технологии в рамките на учебния процес и на извънучебните дейности в образователната система, прилагането им за оптимизиране училищната и учебната дейност.

Обучението беше проведено под формата на учебни дискусии, лекции и практическа работа. Обучаемите бяха разделени на малки групи за изпълнение на практически задачи. По време на семинара бяха поставени, обсъдени и разяснени конкретни казуси и методи на прилагане на повече иновативни техники в процеса на работа с учениците.