обновена 5:22 AM EEST, Oct 4, 2023

Среща за споделяне на добри практики

IMG 6024 Medium

Среща за споделяне и мултиплициране на добри практики от работата на екипите за обхват в областите Търговище, Разград и Шумен се проведе днес в Търговище.

На нея присъстваха представители на областната и общинските администрации в област Търговище, експерти от Регионалните управления на образованието в Търговище, Разград и Шумен, директори на училища, учители и др.


„През последните 5 години Механизмът за обхват фокусира усилията ни в това да обхванем всички деца и ученици в образователната система. Заедно с Вас издирвахме ученици, реализирахме инициативи в изпълнение на целите на механизма, успяхме да намалим необхванатите ученици и отпадналите от училище. Мотивирахме учениците да не отсъстват от училище по неуважителни причини. Благодаря на всички партньори за подкрепата, добрите резултати и постигнатите успехи. Убедена съм, че настоящата среща и споделеният институционален опит ще бъдат полезни за всички участници и гости“, каза началникът на РУО – Търговище Елка Станчева при откриването на работната среща. 


Началникът на отдел ОМДК в РУО – Търговище Стефан Станчев представи дейностите на регионално ниво по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст. Показани бяха резултатите от положения труд на общо 35 екипа с 411 членове. Очертана бе и картината на новоотпадналите през последните 5 учебни години, като тенденцията е към намаляване на техния брой. Най-много са новоотпадалните през учебната 2018-2019 година – 135 деца и ученици, а най-малко през настоящата учебна година – 25 деца и ученици.


Мария Вълчева – старши експерт по ОНГОР в РУО – Търговище, онагледи чрез презентация добрите практики в 7 училища в област Търговище. Изграждане на ефективни партньорства с родителите, възпитание в отговорност и емпатия, партньорство с обществени институции, индивидуална подкрепа за деца и ученици в риск от отпадане, съобразена с потребностите и интересите им са само част от дейностите и мерките на училищните екипи за обхващане и задържане на учениците в училище.